NL-EPBD

Het Energielabel is verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van alle gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. Voor woningen is een vereenvoudigd label ontwikkeld. Energielabel.nl ondersteunt de particuliere markt rondom de introductie van dit label. Voor een meer exacte bepaling van de energieprestatie van de woning wordt gebruik gemaakt van de energie-index. Hiervan wordt gebruik gemaakt in het kader van de huurwaardebepaling en of andere fiscale instrumenten zoals subsidieregelingen of de energieprestatiegarantie. Deze labels mogen worden afgegeven door organisaties die voor de BRL 9500-00 en de BRL 9500-01 zijn gecertificeerd.

Het voor  (nieuw opgeleverde én bestaande) utiliteitsgebouwen verplichte energielabel moet worden afgegeven door een voor het NL-EPBD keurmerk gecertificeerd bedrijf. Het NL-EPBD keurmerk wordt verstrekt als organisaties aantoonbaar voldoen aan de BRL 9500 Energieprestatieadvisering (delen 00, 03 en 05 voor voor utiliteitsbouw).