KOMO-INSTAL

Een KOMO-INSTAL-certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring. Dit betekent dat een installatie voldoet aan de geldende Nederlandse wettelijke eisen. Het certificaat wordt door de overheid geaccepteerd als bewijs dat aan de regelgeving wordt voldaan. De keuze voor een KOMO-INSTAL-adviseur of -installateur is daarom een keuze voor kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid.

KVINL heeft een licentieovereenkomst met KOMO. Dat betekent dat regelingen die onder het KOMO keurmerk vallen zoals KOMO-INSTALvoor de BRL9500 en wel de delen die betrekking hebben op het uitgebreide maatwerkadvies delen 02 en 04 moeten voldoen aan de voorwaarden die door KOMO gesteld worden.