Nieuws

03 april 2019

Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

lees meer >>

21 maart 2019

Onze nieuwsberichten staan voortaan op InstallQ.nll

lees meer >>

Alle nieuwsberichten >


Aanmelden nieuwsbrief

Naam

E-mailadres


 

 

Accrediteren opleidingen en examens

Vanaf 2013 kunnen onderwijs- en exameninstituten in de installatiebranche een accreditatie krijgen voor opleidingen en examens in duurzame energie. Hiermee geeft de Nederlandse overheid opvolging aan Europese richtlijnen. KvINL is aangewezen als accreditatie-instelling.

Het gaat o.a. om de accreditatie van zogeheten RES-opleidingen en -examens. 

Gerechtvaardigd vertrouwen in opleiding en examen
Met de accreditatie van de opleidingen en examens komt de Nederlandse overheid tegemoet aan de Europese eisen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES). Een accreditatie leidt tot een gerechtvaardigd vertrouwen in de opleiding en het examen. De erkenning toont aan dat een opleiding/examen conform de actuele wet- en regelgeving is opgebouwd en het juiste kwaliteitsniveau (conform de vastgestelde eindtermen) heeft. Daarbij is de cursist optimaal voorbereid op een examen voor een bewijs van vakbekwaamheid in een van de RES-technieken. Het examen wordt op een correcte wijze afgenomen en georganiseerd.

RVO.NL en KvINL
De eisen waaraan een opleiding of examen moet voldoen, zijn opgesteld door KvINL in samenwerking met RVO.NL en vastgesteld door het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen van KvINL. Geaccrediteerde opleidingen en examens komen in het QBISnl (http://www.qbisnl.nl), een kwaliteitsregister van de installatie- en bouwsector. In dit openbaar nationaal register worden alle gecertificeerde bedrijven en vakbekwame personen uit de installatiebranche opgenomen.

Te downloaden:

Besluitenlijst COEC 2017

Besluitenlijst COEC 2016

Verslag en presentaties van de landelijke bijeenkomst examencommissie d.d. 30 mei 2018:

1.: Aart de Geus, 2.: Jeanpaul van den Haspel, 3.: André Derksen, 4.: Jordi Metten, 5.: Wil van Ophem

Presentaties van de landelijke bijeenkomst examencommissie d.d. 13 oktober 2017:

1.: Aart de Geus, 2.: Wil van Ophem, 3.: Marco Hofman en KvINL beheerstructuur, 4.: Albert Koedam, 5.: Jeanpaul van den Haspel

Welke opleidingen en examens?

Klik hier voor de opleidingen en -examens die in aanmerking komen.

Informatie voor het accrediteren van opleidingen.

Informatie voor het accrediteren van examens.

Waaruit bestaat de accreditatie?

Opleiding: Het accreditatieprotocol bevat een onderzoek dat bestaat uit een door de opleiding in te vullen checklist en eventueel een audit op locatie. Ieder jaar wordt een vervolgonderzoek gehouden voor verlenging.

Examen: Het accreditatieproces bevat een beoordeling van het examen door de Centrale opleidings- en examencommissie van InstallQ. Op basis van de vastgestelde eindtermen zal het examen worden beoordeeld.

Centrale opleidings- en examencommissie (COEC)

De beheerstructuur waarbinnen de accreditatie van eindtermen, opleidingen en examens wordt geborgd wordt gevormd door het InstallQ College van Deskundigen, de KvINL Centrale Opleidings- en Examen Commissie (COEC) en de onderliggende examencommissies.

InstallQ brengt de werkzaamheden van de diverse bestaande examencommissies samen en onder het toezicht van de Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC). Binnen de COEC worden de eindtermen voor toetsing, reglementen en procedures omtrent de accreditatie vastgesteld. De commissie is samengesteld uit een aantal marktpartijen, een toetsingsdeskundige en, wanneer nuttig voor de vergadering, de voorzitters uit de examencommissies. Deze commissie laat zich adviseren door de vakinhoudelijke examencommissies. 

Examencommissies (onderliggend en vakinhoudelijk)

De zgn. examencommissies zorgen voor de vakinhoudelijke uitwerking per discipline. In deze Examencommissies nemen vakinhoudelijke experts deel op basis van expertise. Primaire taak van de examencommissie is de ontwikkeling en toetsing van de eindtermen, toetsmatrijs, cesuur en examens. Daarnaast is het mogelijk om inhoudelijke klachten te behandelen. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar het accreditatiereglement COEC-RICHTLIJN BIJHOUDEN VAN VAKMANSCHAP, vastgesteld door COEC-KvINL op 9 september 2016. Klik hier om het document te downloaden.

 

Opfrisaanbod en COEC-Richtlijn

Ga voor informatie over de COEC-Richtlijn en de benodigde formulieren voor uw opfrisaanbod naar deze pagina.