Wijzigingsblad BRL 6000 deel AB is bindend verklaard

Het Wijzigingsblad WB 6000, deel AB d.d. 30 maart 2017 behorende bij de BRL 6000-AB “Ontwerpen en installeren van installaties – algemeen deel” is met instemming van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) per 15 mei 2017 door KvINL bindend verklaard.

Algemene informatie:

Dit Wijzigingsblad geeft aanvullende c.q. vervangende bepalingen van artikel 1.1 en 1.2 van de BRL 6000-AB d.d. 01-07-2016 en gaat per heden van kracht.

Ter informatie:

Het Wijzigingsblad is hier te downloaden