Regeerakkoord 2017 ook van belang voor u als installateur

KvINL is van mening dat het Regeerakkoord 2017 van een dusdanig belang voor de installateurs  is, dat zij deze graag via onze website onder de aandacht van de aangesloten bedrijven wil brengen. 

Om het Regeerakkoord 2017 te downloaden klik hier.

Voor u als installateur is met name interessant de zinsnede:

De benodigde kostenreductie bij installatiebedrijven en aannemers wordt bevorderd door een innovatieprogramma gericht op vernieuwing en verbetering van producten en diensten in de gebouwde omgeving en waarborging van de kwaliteit van de uitvoering. Ook de activiteiten in het kader van de Topsector Energie en de Bouwagenda zullen hierop worden gericht.

Met name de waarborging van de kwaliteit van de uitvoering is waar KvINL zich op richt.