Aangepast: BRL 9500 Energieprestatieadvisering

RL 9500 is aangepast. Nieuwe certificaathouders behoren te werken volgens de aangepaste BRL. Bestaande certificaten blijven geldig tot uiterlijk 1 augustus 2016.

BRL 9500 Energieprestatieadvisering is ontwikkeld om de kwaliteit van energielabels en maatwerkadviezen te borgen. De energielabels zijn verplicht bij verkoop of verhuur van woningen (Energie-Index-rapport) en (utiliteits)gebouwen. Per 1 januari 2015 is de systematiek van het Energielabel gewijzigd. Om die reden zijn ook BRL 9500-00 en de bijzondere delen 9500-01 tot en met 9500-04 en 9500-06 aangepast.

Andere systematiek
De systematiek van het Energielabel voor woningen is gesplitst in een Energie-Index (EI) voor professionele woningbezitters en een Energielabel voor particuliere woningeigenaren. De EI bepaalt onder andere de huurwaarde van een bepaalde woning en is daarmee van belang voor professionele woningbezitters. Wordt de EI geregistreerd in de database van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), dan wordt er automatisch een energielabel gegenereerd. Het opnameprotocol voor het opstellen van de EI staat in de vernieuwde ISSO-publicatie 82.1 voor woningen.

Gevolgen certificaathouders
Bestaande certificaten blijven geldig tot uiterlijk 1 augustus 2016. De gevolgen van deze wijzigingen voor certificaathouders zijn zeer beperkt. De veranderingen betreffen hoofdzakelijk het gebruik van termen zoals EPB-adviseur voor deskundigen in het kader van BRL 9500-03 en EPN-adviseur voor deskundigen in het kader van BRL 9500-06, en tekstuele wijzigingen als gevolg van de nieuwe accreditatienorm.

Hoe verkrijgbaar?
De nieuwe wijzigingsbladen zijn gratis en kunt u downloaden van kvinl.nl.
De papieren BRL 9500-delen zijn te koop in de ISSO-winkel.

Gerelateerde ISSO-publicaties
De aangepaste BRL verwijst naar de meest recente ISSO-publicatie 82.1 ‘Handleiding energieprestatie advies woningen’ en naar de ISSO-publicatie 75.1 ‘Handleiding energieprestatie utiliteitsgebouwen’. De digitale versies zijn met een licentie te raadplegen via www.isso-digitaal.nl.