Kritiektermijn verlengd!

Eind juli zijn de kritiekversies van de Erkenningsregelingen voor Gas, Water en Elektra gepubliceerd op de website van KvINL en heeft u de voor u van toepassing zijnde regeling(en) (op basis van uw inschrijving bij KvINL) per mail ontvangen. De oorspronkelijke kritiektermijn liep tot 27 augustus.

In verband met de Bouwvakantie is inmiddels besloten de kritiektermijn met een maand te verlengen. We zien uw eventuele reactie dan ook graag voor 30 september a.s. tegemoet op info@kvinl.nl.

Voor de volledigheid treft u onderstaand  nogmaals de linkjes naar de desbetreffende regelingen en kritiekformulieren aan.

Te downloaden documenten

  • De kritiekversie erkenningsregeling "Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Elektrische Laagspanningsinstallatie t/m 3x80A", versie 3.2, klik hier
  • Het kritiekformulier erkenningsregeling "Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Elektrische Laagspanningsinstallatie t/m 3x80A", versie 3.2 (Wordversie), klik hier
  •  

  • De kritiekversie erkenningsregeling "Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Gasinstallatieleidingen van ≤ 0,5 bar t/m G16", versie 3.2, klik hier
  •  

  • Het kritiekformulier erkenningsregeling "Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Gasinstallatieleidingen van ≤ 0,5 bar t/m G16", versie 3.2 (Wordversie), klik hier
  •  

  • De kritiekversie erkenningsregeling "Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Leidingwaterinstallaties", versie 3.2, klik hier
  •  

  • Het kritiekformulier erkenningsregeling "Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Leidingwaterinstallaties", versie 3.2 (Wordversie), klik hier