Lijst van personen met het bewijs van vakbekwaamheid - EPA adviseur en/of opnemer woningbouw

Het register met EPA-adviseurs en/of -opnemers voor woningbouw is op het kwaliteitsregister terug te vinden door hierop te klikken QBISnl (onderdeel: persoonregister).