Lijst van personen met het bewijs van vakbekwaamheid - EPA-adviseur Utiliteitsbouw

Het register met EPA-adviseurs en/of -opnemers voor utiliteitsbouw is terug te vinden op het kwaliteitsregister QBISnl (onderdeel: persoonregister). 

Toelichting:
De in deze lijst opgenomen personen verrichten hun werkzaamheden vanuit een BRL9500-03 NL-EPBD gecertificeerd bedrijf.