Ter kritiek: KvINL Erkenningsregelingen Gas, Water en Elektra

Het Centraal College van Deskundigen KvINL (CCvD) heeft per 7 juni 2018 de eindversie (V3.2) van de volgende Erkenningsregelingen:

1. Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Elektrische Laagspanningsinstallatie t/m 3x80A
2. Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Gasinstallatieleidingen van ≤ 0,5 bar t/m G16
3. Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Leidingwaterinstallaties
voor publicatie ter kritiek vastgesteld.

Algemene informatie bij deze uitgaven

De Erkenningsregelingen van voor 1 juli 2017, richtten zich met name op de werkverantwoordelijkheden van de Technisch Beheerder binnen het installatiebedrijf. KvINL en Sterkin zijn van mening dat deze systematiek is verouderd en in onvoldoende mate tegemoet komt aan de huidige noodzakelijke kwaliteitseisen mede gezien de risico’s die aan de werkzaamheden of het gebruik van de installatie verbonden kunnen zijn.

In de voorliggende erkenningsregelingen zijn alle eisen voor bedrijfserkenning klasse 1 ‘laag-risico’ werk opgenomen die gelden voor het Ontwerpen, Installeren en Beheren/Onderhouden van de betreffende installaties, met als basis de minimale wettelijke eisen in het vigerende Bouwbesluit. Tevens zijn in deze regeling richtlijnen opgenomen voor de uitvoering en controle op Onderhouden van deze Installaties.

Eisen aan het bedrijf
Een bedrijf dat een erkenning wenst voor het werk zal één keer per twee jaar aan een controle worden onderworpen. Dit houdt in dat de organisatie, het bedrijf dus, maar ook een willekeurig geselecteerd project worden gecontroleerd. Een groot verschil met gecertificeerde installatiebedrijven is dat er geen tussencontroles plaatsvinden, en dat het onderzoek veel minder op de procedures maar meer op het werk gericht is. De controles zullen worden uitgevoerd door externe inspectiebureaus. Het is op dit moment nog niet bekend welke bureaus dit zullen gaan doen.

Doel van deze regelingen
Het uiteindelijk doel van deze regelingen is dat bedrijven kunnen beschikken over een verklaring van een onafhankelijke Erkenningsorganisatie dat het ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van de voorliggende erkenningsregelingen, voldoen aan vastgelegde wettelijke en contractuele kwaliteitseisen. Voorwaarde voor de verklaring is dat de bedrijven zijn ingeschreven bij de Erkenningsorganisatie.

Te downloaden documenten

  • De kritiekversie erkenningsregeling "Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Elektrische Laagspanningsinstallatie t/m 3x80A", versie 3.2, klik hier
  • Het kritiekformulier erkenningsregeling "Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Elektrische Laagspanningsinstallatie t/m 3x80A", versie 3.2 (Wordversie), klik hier
  •  

  • De kritiekversie erkenningsregeling "Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Gasinstallatieleidingen van ≤ 0,5 bar t/m G16", versie 3.2, klik hier
  •  

  • Het kritiekformulier erkenningsregeling "Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Gasinstallatieleidingen van ≤ 0,5 bar t/m G16", versie 3.2 (Wordversie), klik hier
  •  

  • De kritiekversie erkenningsregeling " Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Leidingwaterinstallaties", versie 3.2, klik hier
  •  

  • Het kritiekformulier erkenningsregeling "Ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van Leidingwaterinstallaties", versie 3.2 (Wordversie), klik hier

Uw kritiek kunt u vóór 27 augustus 2018 richten aan info@kvinl.nl.

Indien gewenst zijn wij bereikbaar om u aanvullende informatie te geven. Hiervoor kunt u een mail sturen aan info@kvinl.nl.

Verwacht wordt dat, na verwerking van eventuele commentaren en noodzakelijke aanpassingen op de Erkenningsregelingen, deze naar verwachting in het vierde kwartaal 2018 in werking zullen treden.

Alvast bedankt voor uw reactie.