Erkenningsregeling Woningventilatiesystemen klaar voor nieuwe wetgeving

Als straks de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WkB) van kracht is, is de bouwer samen met contractpartners waaronder de installateur verantwoordelijk voor de woning en de installaties.

Er zal, zodra de wet van kracht wordt naar verwachting in 2018, altijd een kwaliteitsborger zijn die de bouw van een pand of huis nauwgezet in de gaten houdt. Na afloop moet deze kwaliteitsborger een 'as-built' gebouwdossier afleveren, waarin precies staat wat er in het pand zit. Deze borger zal voortdurend op zoek zijn naar data en informatie. De kwaliteitsborger is een persoon of organisatie die niet alle kennis in huis heeft van de technische aspecten van installaties. Het helpt hem daarom enorm als hij van de installateurs, betrokken bij het bouwproces, bijvoorbeeld een BRL 6000 certificering krijgt of een KvINL-erkenningsregeling nieuwe stijl. Dat maakt het voor de kwaliteitsborger direct duidelijk dat de kwaliteit van het werk in de werkmethode en processen van de installateur zijn vastgelegd. 

Kwaliteit aantonen

Deze ontwikkeling, met in het bijzonder de vernieuwde KvINL-erkenningsregeling over woningventilatiesystemen, stond centraal tijdens het webinar van KvINL en ISSO op 11 mei jl. Een groot aantal deelnemers volgde de live presentatie van directeur Wil van Ophem van KvINL en projectcoördinator Marco Hofman van ISSO. ‘De Wet kwaliteitsborgen van Bouwen, is dat nodig?’, begon Van Ophem. Hij stipte even aan waarom de regering de wet nodig acht, wat kortweg neerkomt op het nog beter willen beschermen van de consument. ‘Of de wet er nu wel of niet is op 1 januari 2018, hij komt vrijwel zeker en wij willen er alvast klaar voor zijn.’ Vervolgens legde Van Ophem uit hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe wetgeving. ‘Als de nieuwe wet van kracht is’, zei Van Ophem, ‘krijgt u als installateur, of misschien bent u wel de hoofdaannemer, meer mogelijkheden om kwaliteit aan te tonen. Omdat we met de WkB naar een systeem gaan waarbij een kwaliteitsborger controleert en een digitaal gebouwdossier aflevert, krijgt elke installateur te maken met meer toetsing van plannen en ontwerpen voorafgaand aan, tijdens en na oplevering van de bouw. Met een KvINL-erkenningsregeling of BRL-certificering hebt u een instrument dat dus niet meer alleen een tool voor u is, maar ook voor de borger.’ 

Bekijk hier het webinar. 

Download hier de meest gestelde vragen