Beschikbaar! BRL voor bodemenergiesystemen!

U kunt aan de slag met BRL 6000-21. Als professional in bovengrondse bodemenergiesystemen heeft u die kennis nodig.

BRL 6000-21 behandelt de specifieke eisen voor ontwerpen, instaleren en beheren van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen. Naar deze BRL 6000-21 verwijst het ‘WijzigingsBesluit bodemenergiesystemen’. Volgens dit besluit moeten professionals in bodemenergiesystemen per 1 oktober 2014 beschikken over een erkenning van overheidsinstantie Bodem+. Voor die erkenning heeft uw bedrijf één of meer certificaten nodig. Met BRL 6000-21 legt u de basis voor certificering van de werkzaamheden aan het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen. De BRL is op 23 januari 2014 bindend verklaard door Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit en Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI).

Noodzakelijk normdocument
BRL 6000-21 (een normdocument van 40 pagina’s) beschrijft de kwaliteitscriteria die de interne kwaliteit binnen uw bedrijf en gerealiseerde bovengrondse bodemenergiesystemen moeten borgen. Hierbij kunt u denken aan eisen aan de opdrachtversterking, interne bedrijfsprocessen en vakbekwaamheidseisen aan medewerkers die werken aan bodemenergiesystemen. De kennis uit BRL 6000-21 combineert u met BRL 6000-00, het algemene deel voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties. Bij juiste toepassing van de BRL 6000-21 kunt u zich met goed gevolg laten certificeren door een erkende certificatie-instelling.

Bovengrondse en ondergrondse bodemenergiesystemen
De BRL is één van de normen waaraan u als professional in bovengrondse bodemenergiesystemen moet voldoen. Voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen zijn de algemene kwaliteitscriteria vastgelegd in BRL SIKB 11000 en protocol 11001 (gratis te downloaden van www.sikb.nl). Waaraan heeft u zich nog meer te houden volgens het ‘WijzigingsBesluit bodemenergiesystemen’? Raadpleeg daarvoor de gratis brochure ‘Op weg naar uw certificering en erkenning van bodemenergiesystemen’. De brochure beschrijft in acht concrete stappen wat u vóór 1 oktober 2014 moet doen.

Bestellen
BRL 6000-21 is voor € 20,- (excl. btw) te koop via de ISSO-winkel. De digitale versie is met een abonnement te raadplegen via www.isso-digitaal.nl. 

ISSO-publicaties over bodemenergiesystemen
Andere (noodzakelijke) publicaties:
39 ‘Ontwerp, realisatie en beheer van een Energiecentrale met warmte en koude opslag (WKO)’ (wordt herzien)
72 ‘Ontwerpen van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor woningen’ (wordt herzien)
80 ‘Handboek integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in de woningbouw’
44 ‘Ontwerp van hydraulische schakelingen voor verwarmen’
47 ‘Ontwerp van hydraulische schakelingen voor koelen’
69 ‘Model voor de beschrijving van de werking van een klimaatinstallatie’
73 ‘Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars’

Alle publicaties zijn te bestellen via de ISSO-winkel.