Bericht aan alle certificaathouders van de BRL6000-21

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft onlangs besloten dat de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit per 1 oktober 2018 blijft verwijzen naar de nu vigerende versie van de BRL6000-21 ”Het ontwerpen, installeren en beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen,” bindend verklaard door KvINL op 23 januari 2014.

In het nieuwsbericht van 6 april 2018 heeft KvINL melding gemaakt van de vertraging die was opgelopen in het beoordelingsproces van de schema’s BRL6000-21 en de BRL11000. In de afgelopen maanden hebben verschillende overleggen plaatsgevonden tussen het Ministerie, KvINL en SIKB over het oplossen van de punten die tot deze vertraging hebben geleid.

Op verzoek van het Ministerie brengt KvINL momenteel enkele kleinere aanpassingen in de versie van 1 september 2017 aan. Deze wijzigingen zijn voornamelijk gericht op het wegnemen van de scope-overlap met de BRL11000. Een geactualiseerde 2018-versie komt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2018 beschikbaar. Het is de bedoeling dat de Regeling Bodemkwaliteit per 1 oktober 2019 naar deze 2018-versie gaat verwijzen.

Voor certificaathouders van de BRL6000-21 betekent dit dat er voorlopig geen wijzigingen zijn. Zij blijven vooralsnog werken met de versie van 23 januari 2014.