Certficeren

Certificatie maakt kwaliteit herkenbaar. Aanbieders kunnen zich daarmee onderscheiden; afnemers weten waarop zij mogen rekenen .Alle partijen weten waar ze aan toe zijn.

 

 

 

Waarom certificeren?

Gecertificeerde bedrijven hebben een streepje voor. Het belang van certificeren neemt toe als gevolg van:

  • deregulering: certificatieregelingen nemen de plaats in van gedetailleerde eisen in de wet;
  • meer concurrentie: bedrijven zullen zich moeten onderscheiden van hun concurrenten;
  • meer aanbod: met een certificaat is kwaliteit voor afnemers duidelijk herkenbaar;
  • kostenefficiency: certificatie stelt bedrijven hun staat hun processen efficiĆ«nter en effectiever te organiseren.

Voordelen voor certificaathouders

Steeds meer overheden en opdrachtgevers zien het voordeel van certificering. Op beleidsterreinen als duurzame energie en legionellapreventie zet de overheid certificatie inmiddels in als instrument om een bepaalde kwaliteit te borgen. Door steeds meer te sturen op eindresultaat en -prestaties erkennen ook steeds meer opdrachtgevers certificatieregelingen als referentie om in (prestatie)bestekken naar te verwijzen en zo de gewenste kwaliteit zeker te stellen.