BRL1201 Ontwerpen, leveren en installeren van Bliksembeveiligingsinstallaties

Bedrijven die zich bezighouden met Bliksembeveiliging, veiligheidsaarding en overspanningsbeveiliging en de kwaliteit van het bedrijf wensen te borgen door middel van certificering voor BRL 1201.

Naast het ontwerpen en installeren van nieuwe installaties heeft de beoordelingsrichtlijn tevens betrekking op:

  • een renovatie van een bestaande installatie, en
  • een uitbreiding van een bestaande installatie (ter bescherming van nieuwe objecten).

Beheer en onderhoud van bliksembeveiligingsinstallaties vallen buiten de reikwijdte van de BRL 1201. 

De BRL is in 2016 herzien. De herziene beoordelingsrichtlijn BRL 1201 d.d. 23 juni 2016, vervangt per 1 juli 2016 de BRL 1201 d.d. 2009-06-30 en bestrijkt het hele traject van opname voor een bliksembeveiligingsinstallatie via ontwerp en uitvoering tot oplevering van de installatie.

*)Bestaande certificaathouders krijgen een nieuw certificaat na een positieve vervolgcontrole volgens de nieuwe BRL. Reeds afgegeven certificaten op basis van de oude BRL blijven geldig tot uiterlijk 1 juli 2017.

 

De regeling

BRL 

Titel

Datum bindend verklaard

Status

Algemeen Deel

Keurmerk

Downloads

BRL1201 

Ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties

 

30-6-2009

oud

nvt

KBI Bliksemveilig

BRL1201

Ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties

01-07-2016

Actueel 

nvt

KvINL Bliksemveilig