Vastgestelde documenten CCvD

Het CCvD; Centraal College van Deskundigen (download hier voor het overzicht leden) heeft een eigen huishoudelijk reglement Deze vernieuwde versie is vastgesteld door het CCvD op 17 maart 2016.

Door het CCvD zijn een aantal procedures en eisen vastgesteld waar certificaathouders, of opdrachtgevers voor (nieuwe) certificaatregelingen zich op moeten baseren.

De volgende vernieuwde versies zijn door het CCvD vastgesteld op 17 maart 2016:

a. Geldigheidsduur certificaten (D74) 

b. Procedure bij ontwikkeling certificatieregelingen (D41.1)

b.1 Procedure bij ontwikkeling erkenningsregelingen (D41.2)

c. Periodieke beoordelingen certificatieregelingen (D68)

d. Hoe om te gaan met concerns, conglomeraten (D37)

 

Onder deze link kunt u de oude versies nog raadplegen.

 

 

Besluiten CCvD

Klik hier voor het overzicht van besluiten van het CCvD 2018 (vastgesteld op 20 februari 2019) en voorgaande jaren. 

Interpretatie-, wijzigings- of aanvullingsbesluiten

Ten behoeve van een eenduidige interpretatie van een beoordelingsrichtlijn of hieraan gekoppelde ISSO-publicaties kan het CCvD interpretatiebesluiten nemen.  Ook kunnen door het CCvD kleinere wijzigingen en/of aanvullingen worden vastgesteld.

Voor de BRL9500 is hier een overzicht van het interpretatie- en wijzigingsbesluiten te downloaden (vigerende versie 6 december 2018)

Voor de versie van 2 oktober 2018 klik hier  

Voor de versie van 3 april 2018 klik hier  

Voor de versie van 12 december 2017 klik hier

Voor de versie van 10 oktober 2017 klik hier

Voor de versie van 1 juli 2017 klik hier

Voor de versie van 15 april 2017 klik hier 

Voor de versie van 1 juli 2016 klik hier 

Voor de versie van 19 mei 2016 klik hier

Voor de versie van 26 januari 2015 klik hier

Voor de versie van 25 juni 2014 klik hier

Voor de BRL9501 is een overzicht van interpretatie- en wijzigingsbesluiten hier te downloaden