BRL 6000-21/00 Ontwerpen, Installeren en Beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen en het beheren van Bodemenergiesystemen, is per 1 september 2017 door KvINL bindend verklaard

KvINL heeft met instemming van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) de nieuwe versie van de BRL 6000-21/00 Ontwerpen, Installeren en Beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen en het beheren van Bodemenergiesystemen,  per 1 september 2017 bindend verklaard. De nieuwe versie van de BRL is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

Aanpassingen

De beoordelingsrichtlijn kent een beperkte uitbreiding maar vooral een nadere uitwerking en betere afstemming van informatie en voorschriften ten opzichte van de huidige versie.

De nadere omschrijving en verduidelijking in de nieuwe BRL heeft betrekking op de communicatieprotocollen tussen de verschillende onderdelen van een bodemenergiesysteem. Het goed presteren van een bodemenergiesysteem is sterk afhankelijk van de samenhang en de communicatie binnen deze onderdelen. Daarom regelt de nieuwe BRL in belangrijke mate hoe die communicatie er uit moet zien en welke protocollen daarin van toepassing zijn. De technische uitwerking staat in de relevante ISSO-publicaties, die ook in aangepaste vorm beschikbaar komen. De nadere omschrijving is afgestemd met SIKB, de organisatie die verantwoordelijk is voor certificering van het ondergrondse deel van een warmtepompsysteem. Dit betekent dat die nadere omschrijving één-op-één ook in de certificering volgens SIBK terugkomt.

De verduidelijking in de nieuwe BRL gaat vooral over de wijze waarop marktpartijen, die aan bodemenergiesystemen werken, collega's of externe specialisten inhuren of werk aan hen uitbesteden.

Ook is het KvINL procescertificaat opgenomen. Op dit certificaat is het nieuwe keurmerk opgenomen; het ‘KvINL gecertificeerd’ keurmerk. Dit keurmerk vervangt het Komo-Instal keurmerk.

Gevolgen certificaathouders

De verwachting is dat deze BRL 6000-21 in wetgeving per 1 januari 2018 zal worden aangegeven en dat per die datum de certificaathouders moeten voldoen aan de nieuwe BRL 6000-21.

Bestaande certificaathouders krijgen een nieuw certificaat na een positieve vervolgcontrole volgens deze nieuwe BRL.

Reeds afgegeven certificaten op basis van de oude BRL-delen blijven geldig tot uiterlijk 1 april 2019.

Beschikt een deskundige over de vereiste diploma's voor de scope woongebouwen en utiliteit groot, dan hoeft deze deskundige geen aanvullende diploma's te behalen voor de scope individuele woningen klein.

Hoe verkrijgbaar?
De nieuwe BRL 6000-21 is verkrijgbaar via kennisbank.isso.nl. De vernieuwde ISSO-publicatie 72 is al beschikbaar en ook via de KennisBank te verkrijgen. De publicatie 39 komt eind 2017 beschikbaar.