Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

03 april 2019

Tot en met dinsdag 30 april kunt u reageren op nieuwe documenten en publicaties inzake energieprestatieadvisering. Het gaat om BRL9500, BRL9501 en...

lees meer >>

Herziene BRL6010 bindend verklaard

06 februari 2019

DE BRL6010 “Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ-procescertificaat voor legionellarisicoanalyses en –beheersplannen voor collectieve...

lees meer >>

Bericht aan alle certificaathouders van de BRL6000-21

19 oktober 2018

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft onlangs besloten dat de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit per 1 oktober 2018 blijft verwijzen naar...

lees meer >>

Kritiektermijn verlengd!

06 augustus 2018

Eind juli zijn de kritiekversies van de Erkenningsregelingen voor Gas, Water en Elektra gepubliceerd op de website van KvINL en heeft u de voor u van...

lees meer >>

Ter kritiek: KvINL Erkenningsregelingen Gas, Water en Elektra

24 juli 2018

Het Centraal College van Deskundigen KvINL (CCvD) heeft per 7 juni 2018 de eindversie (V3.2) van de volgende Erkenningsregelingen:

 

lees meer >>

Reacties openbare kritiekronde herziene BRL 6010

21 juni 2018

In maart 2018 heeft het Centraal College van Deskundigen ingestemd met een herziening van BRL6010 Legionellapreventie-advisering. Tot 1 mei had de...

lees meer >>

BLOG: Wegslikken

21 juni 2018

Soms kun je teleurstellingen het beste maar gewoon wegslikken. Al erg lang werkt KvINL samen met onder andere Sterkin, Otib en Uneto-VNI aan de...

lees meer >>

ZEGELRECHT

18 april 2018

Als u in het bezit bent van een KvINL erkenning Elektrotechnische laagspanningsinstallaties, kunt u het zegelrecht aanvragen bij de netbeheerder in...

lees meer >>

Bericht voor alle Certificaathouders van de BRL6000 deel 21

06 april 2018

Tijdens de bijeenkomst in januari jl. is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de toezegging gedaan dat volgens de wetgeving...

lees meer >>

Bericht voor alle Certificaathouders van de BRL6000-21/00

05 april 2018

Volgens de wetgeving ‘Regelgeving Bodemkwaliteit’ behoren certificaathouders van BRL6000-21/00 per 1 april 2018 te voldoen aan de nieuwe versie. Zo is...

lees meer >>