Wijziging verlenging overgangsperiode BRL 9500-01

Op 3 november jl. heeft KvINL u geïnformeerd over de aanpassing van de BRL 9500-01 voor het NL-EPBD®-procescertificaat ‘ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN’. Deze BRL is bindend verklaard door KvINL per 21 oktober 2016. De overgangstermijn is toen vastgesteld op 1 juli 2017. De certificerende instellingen hebben hierop bij KvINL een verzoek ingediend om een langere overgangsperiode te kunnen hanteren waardoor efficiënter en in combinatie met de reguliere controles controleren of certificaathouders aan de nieuwe eisen voldoen.

KvINL heeft dit verzoek bij het Centraal College van Deskundigen (CCvD) KvINL neergelegd en het CCvD is akkoord gegaan om een verzoek om een overgangsperiode te mogen hanteren voor de BRL 9500-1 tussen 1 juli 2016 en 1 januari 2018 in te dienen bij het Ministerie BZK. KvINL is verheugd u te kunnen mededelen dat het Ministerie van BZK akkoord is gegaan met een verlenging van de overgangstermijn per 1 januari 2018 voor de BRL 9500-1.

Gevolgen certificaathouders

Bestaande certificaten blijven geldig tot uiterlijk 1 januari 2018.

Hoe verkrijgbaar?

De nieuwe papieren BRL 9500-01 is te bestellen via de ISSO-Kennisbank.nl. Hier is tevens ook de digitale versie met een abonnement te raadplegen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KvINL via (010) 206 65 50 of info@kvinl.nl