Veilige gasinstallatie vereist vakmanschap!

46% van de (bijna-)ongevallen met koolmonoxidevergiftiging wordt veroorzaakt door cv-installaties en niet alleen door verouderde geisers of gebrek aan onderhoud. Dit harde gegeven komt uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Waarom geven gasinstallaties nog steeds zoveel problemen?

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over koolmonoxidevergiftigingen, gepubliceerd op 18 november 2015, beschrijft vaak voorkomende factoren, te weten:
• foutieve montage
• onjuiste uitmonding rookgasafvoer
• lekken in de rookgasafvoer
• winddruk en ventilatie
• foutieve instellingen in de cv-ketel.
Regelmatig is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.
Ongevallen komen ook voor omdat bij onderhoud vaak alleen naar de cv-ketel wordt gekeken; het totale systeem verlangt echter aandacht. Opmerkelijk: de helft van de cv-installaties die problemen veroorzaken is minder dan tien jaar oud. Maar liefst tweederde daarvan heeft een onderhoudscontract. Een onderhoudscontract zou toch een garantie moeten zijn voor een goede en juiste werking, verwacht de consument.

Goedkoop is duurkoop

Behalve naar installatiefouten kijkt het OvV-rapport ook naar fabrikanten. Zij behoren toestellen te maken die storingsbestendig en ‘failsafe’ zijn. Daarbij moeten de fabriekshandleidingen duidelijker worden, aldus de OvV. De invloed van de consument wordt eveneens genoemd. Twee derde van de installateurs ervaart een spanningsveld tussen veiligheid enerzijds en dienstverlening anderzijds. Consumenten zoeken naar de goedkoopste aanbieder wat ten koste gaat van kwaliteit. Niet alle consumenten hebben er bijvoorbeeld begrip voor als bij ketelvervanging ook de rookgasafvoer moet worden geïnspecteerd en zo nodig vervangen.

Installatiesector op scherp
Met de kritiek van het OvV gaan diverse organisaties binnen de installatiesector aan de slag, waaronder brancheorganisatie Uneto-VNI en Kwaliteit voor Installaties Nederland. In principe is alle kennis die nodig is voor veilige installatie en voor het onderhoud beschikbaar. Die kennis moet in de regel vertaald worden naar praktijkgerichte documenten, de taak van ISSO, en gebord worden in regelingen, taak van KvINL.

Houvast voor de installateur
Het OvV-rapport schrijft over de benodigde kennis, beschikbaar in het ISSO-kleintje ‘Gas, richtlijnen voor veilige en zuinige gasinstallaties tot 130 kw’ (voorheen: ISSO-kleintje GAVO). Het boekje, samengesteld in samenwerking met diverse deskundigen uit de installatiesector, bevat onder meer informatie over situaties die vaak voorkomen. Ook bespreekt het boekje glashelder de verantwoordelijkheden van de installateur, woningeigenaar, bouwkundig aannemer en gasnetbeheerder. Als vanzelfsprekend volgt het boekje de laatste voorschriften. ISSO-kleintje ‘Gas’ is voor € 50,- (excl. btw en verzendkosten) te bestellen via isso.nl.
ISSO heeft ook gratis kennis over veilige gasinstallaties: een aanrader is een informatief en praktijkgericht webinar op het YouTube-kanaal van ISSO.

Instructie over veilige gasinstallaties
ISSO verzorgt in maart een instructie over veilige gasinstallaties. Spijker uw kennis bij in instructie van een halve dag. U leert het ontwerpen, installeren en onderhouden van aardgasinstallaties (met een maximale belasting van 130 kW). Besproken worden fouten die vaak voorkomen en de oplossingen. U bent snel in staat om ISSO-kleintje 'Gas' (waarop de instructie is gebaseerd) in de praktijk toe te passen. U bent weer op de hoogte van de nieuwste inzichten. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van de rookgasafvoer, materiaalkeuze en beugeling. De instructie volgt de laatste voorschriften op het gebied van gasinstallaties (NPR3378).

Datum:         woensdag 23 maart en woensdag 13 april 2016.
Tijd:             15.00 uur tot 19.30 uur.
Waar:           in Rotterdam, Utrecht en Eindhoven.
Investering:  € 295,- (excl. btw, incl. buffet).
Kijk hier voor meer informatie