Ter kritiek: Erkenningsregeling Woningventilatie

De Erkenningsregeling Woningventilatie is de eerste regeling nieuwe stijl van KvINL, die vanaf heden ter kritiek ligt. Deze regeling richt zich op installatiebedrijven en hun medewerkers die aan woningventilatie willen werken en zich via hun vakmanschap met deze bedrijfserkenning klasse 1 willen onderscheiden. Om aan de erkenning te voldoen zijn er eisen gesteld aan het bedrijf, aan het uitgevoerde werk én aan het kennisniveau van de vakman. Van 15 december tot en met 19 januari kunt u inhoudelijke kritiek op de regeling indienen.

KvINL heeft besloten om de erkenningsregelingen nieuwe stijl voortaan ter kritiek aan de markt voor te leggen. Een methodiek zoals ook gebruikelijk is voor certificatieregelingen. Echter, omdat de erkenningsregeling uitsluitend woningventilatiesystemen in nieuwbouw of grote renovatie betreft, zijn de eisen minder zwaar dan bij een certificeringsregeling voor luchtbehandelingssystemen. Woningventilatie wordt door KvINL aangeduid als een ‘laag-risico’ werk klasse 1, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ventilatie in een school of zorgcentrum, waarvoor een certificatieregeling beschikbaar is. Het gaat echter wel om zogeheten ‘vergunningplichtige werken’.

Eisen aan het bedrijf
Een bedrijf dat een erkenning wenst voor dit werk zal een keer per twee jaar aan een controle worden onderworpen. Dit houdt in dat de organisatie, het bedrijf dus, wordt gecontroleerd, maar ook een willekeurig geselecteerd project. Deze controle wordt uitgevoerd door een extern inspectiebureau. Welke bureaus dit precies gaan doen, is op dit moment nog niet bekend. Een groot verschil met gecertificeerde installatiebedrijven is dat er geen tussencontroles plaatsvinden, en dat het onderzoek veel minder op de procedures maar meer op het werk gericht is. 

Drie soorten vakmensen
Naast de controles van het bedrijf en het werk stelt de erkenningsregeling ook eisen aan de personen binnen het bedrijf die aan woningventilaties willen werken. De Erkenningsregeling Woningventilatie onderscheidt verschillende werkzaamheden die door diverse type vakmensen kunnen worden uitgevoerd. De geëiste mate van deskundigheid is in drie functies onder te verdelen:

  1. Een Voldoende Opgeleid Persoon (VOP) – meestal een monteur die onder regie installeert.
  2. Een Vakbekwaam Persoon (VP) – een monteur die zelfstandig kan installeren.
  3. Een Werkverantwoordelijke (WV) – heeft MBO+ niveau en kan ook het ontwerp maken.

Voor alle drie de vakmensen bevat de regeling eisen waaraan hun vakmanschap moet voldoen, en ook wat zij moeten doen om hun kennis actueel te houden. Een erkend bedrijf zal tenminste een WV’er, of een functionaris met een gelijkwaardig of hoger vakbekwaamheidsniveau, in huis moeten hebben om aan de Erkenningsregeling Woningventilatie te kunnen voldoen.

Doel van de regeling
Het uiteindelijk doel van de regeling is om professionele opdrachtgevers meer zekerheid te geven bij het invullen van hun verantwoordelijkheden. Hiermee bieden zij de bewoner een garantie dat er een deskundig persoon zijn ventilatiesysteem heeft ontworpen en geïnstalleerd. Dat juist voor woningbouw voor een erkenningsregeling is gekozen, komt enerzijds doordat de installaties in woningen minder complex zijn. Anderzijds zijn de bedrijven, die normaal gesproken deze werkzaamheden uitvoeren, vaak niet ingericht om aan de meeromvattende certificeringsregels te kunnen voldoen. Daarom kent de Erkenningsregeling Woningventilatie eisen die passen bij het type installaties en het type bedrijven die daarmee actief zijn. Ook is de inhoudelijke opbouw in overeenstemming met de verwerkte resultaten uit de eerdere kritieklegging van het raamwerk (template) voor de erkenningsregeling 2.0.

Te downloaden documenten

  • De kritiekversie Erkenningsregeling Woningventilatie, versie 1 december 2017, klik hier;
  • Het kritiekformulier Erkenningsregeling Woningventilatie (Wordversie) klik hier.

Indien gewenst zijn wij bereikbaar om u aanvullende informatie te geven. Hiervoor kunt u een mail sturen aan info@kvinl.nl.

Verwacht wordt dat, na verwerking van eventuele commentaren en noodzakelijke aanpassingen op de Erkenningsregeling Woningventilatie, deze naar verwachting in het eerste kwartaal 2018 in werking zal treden. 

Alvast bedankt voor uw reactie.