Opfrissers noodzakelijk voor energieprestatieberekening EPA-adviseurs

Alle opnemers en adviseurs in de woningbouw volgen voor 1 januari 2019 een opfrisdag met een verplichte eindtoets. Adviseurs in de utiliteitsbouw zullen in 2019 snel volgen. De reacties van de deelnemers aan de opfrisdag zijn overwegend positief: ‘We betwijfelden eerst het nut ervan, maar we hebben vandaag een hoop opgestoken.’

Uit de Vakwijzer laatste kwartaal 2018

De betekenis en financiële waarde van energieprestatie berekeningen voor gebouwen in Nederland neemt toe. Koop- en huurprijzen voor gebouwen, subsidies en energieprestatie vergoedingen, zijn mede gebaseerd op de berekende energieprestaties. Voor het vertrouwen bij gebouweigenaren, investeerders en gebruikers, is het van groot belang dat de uitkomst van de berekening een betrouwbaar beeld geeft van de energieprestatie.

Monitoringrapportage 2017 onderstreept belang en noodzaak ‘opfrissers’
Jaarlijks monitort KvINL, in haar rol van schemabeheerder voor de Energieprestatiecertificering, de ontwikkelingen voor de kwaliteit van de onder het brl 9500-certificaat afgegeven energieprestatieberekeningen voor woningen en utiliteitsgebouwen. De kwaliteit hiervan staat al enkele jaren onder druk. Dit blijkt ook uit de gegevens en cijfers van de certificatie-instellingen, opgenomen in de monitoringrapportage over 2017. Het percentage kritieke afwijkingen neemt, vooral door een strenger toezicht, maar ook door fouten en onzorgvuldigheid bij de opname, gemiddeld genomen ook in 2017 toe.

Kwaliteitsverhogende maatregelen
Naast intensivering van het externe toezicht is de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om de kwaliteit te verhogen. Intensivering van de door adviseurs zelf uit te voeren audits waardoor fouten worden ontdekt en zijn opgelost voordat de certificerende instelling langskomt, levert in 2017 echter nog geen verbetering op. De in 2018 geïntroduceerde verplichting voor energieprestatieadviseurs en -opnemers in de woningbouw jaarlijks een ‘opfrisser’ te volgen is een logische en noodzakelijke stap.

Nieuwe NTA 8800
Door onder andere technologische ontwikkelingen, veranderend beleid, regelgeving of normering, ontkomen vakmensen er niet aan regelmatig hun kennis op te frissen en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. In het verlengde van haar kwaliteitsrichtlijnen geeft KvINL inmiddels via diverse opleidings- en examencommissies invulling aan het ‘life long learning’, ook voor bedrijven die energieprestatieadviezen afgeven.

1 januari 2020
Per 1 januari 2020 moet gewerkt gaan worden met de nieuwe energieprestatiebepalingsmethode NTA 8800, als vervanger van de huidige NEN 7120. KvINL en ISSO werken in diverse commissies inmiddels aan de implementatie van deze NTA in een aangepaste BRL 9500-serie en opnameprotocollen en opleidingstrajecten. Zodra hierover meer concrete informatie beschikbaar is, wordt deze via de website van KvINL gepubliceerd en worden de gecertificeerde bedrijven hierover rechtstreeks geïnformeerd.