Nieuwe BRL 6000-10AB ‘Ontwerpen en installeren ventilatievoorzieningen’ verschenen

Begin dit jaar ging de nieuwe BRL 6000 deel 10AB ‘Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang’ van kracht. Het is een samenvoeging van het algemene deel BRL 6000-AB en de BRL 6000-10, die het Centraal College van Deskundigen (CCvD) op 23 september 2016 heeft vastgesteld. KvINL heeft de nieuwe versie van BRL 6000 deel 10AB per 1 januari 2017 bindend verklaard.

De nieuwe BRL 6000-10AB gaat om natuurlijke en mechanische voorzieningen voor onder andere luchtverversing van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toilet- en badruimten en overige ruimten. Een verschil met de vorige vastgestelde BRL 6000-10, is dat de nieuwe BRL 6000-10AB ook ventilatievoorzieningen van basisscholen en kinderopvang beslaat. De BRL is uiteraard voorzien van het ‘KvINL gecertificeerd’ keurmerk, dat het huidige KOMO Instal-keurmerk vervangt. Ook sluit de BRL na deze update weer goed aan op de laatste versie van het Bouwbesluit 2012, die sinds 1 januari 2016 van toepassing is.

Beheer tijdens ontwerp

‘Op dit moment hebben we nauwelijks gecertificeerde ontwerpers en installatiebedrijven met een BRL 6000-10’, zegt Marco Hofman, secretaris van KvINL. ‘Dat betekent dat partijen zelden al aan de voorkant, dus tijdens het ontwerpen, volgens de richtlijn certificeren. Achteraf controleren is een meer gangbare methode in de praktijk, bijvoorbeeld via een opleveringskeuring zoals we die kennen in de BRL 8010 "Ventilatieprestatiekeuring". Maar als pas bij oplevering gebreken of zelfs fouten aan het licht komen, is het uiteindelijk duurder om dit achteraf te herstellen. Partijen doen er verstandig aan om al tijdens de ontwerpfase rekening te houden met beheer- en onderhoudsaspecten, zoals bijvoorbeeld voldoende installatieruimte of mogelijkheden tot filtervervanging. Zo zorgen zij al vooraf voor goed beheer na oplevering. Dat voorkomt heel veel kosten en werk achteraf.’
Met de komst van de nieuwe wet Kwaliteitsborging op het bouwen, die naar verwachting vanaf 1 januari 2018 ingaat voor woningen, kan de nieuwe BRL 6000-10AB een prima instrument worden voor partijen om kwaliteit op de ventilatievoorzieningen aan te tonen.

Nieuwe certificaten

Certificaathouders van de BRL 6000-10 moeten binnen een periode van één jaar, te rekenen van 1 januari 2017, aantoonbaar werken volgens de nieuwe versie. Bestaande certificaathouders krijgen een nieuw certificaat na een positieve vervolgcontrole volgens deze nieuwe BRL 6000-10AB.