Informatie voor het bestellen van Waterwerkbladen

Tot op heden kon u bij KvINL terecht voor de papieren publicatie van de Waterwerkbladen. De belangstelling van deze publicatie is echter de afgelopen jaren verder gedaald. De consequentie is dan ook dat we besloten hebben om met de publicatie van de papieren versie te stoppen.

Een en ander neemt niet weg dat de Waterwerkbladen gewoon voor u beschikbaar blijven. Op www.infodwi.nl kunt u gratis voor de Waterwerkbladen terecht. Bijkomend voordeel is dat u altijd over de meest recente versie beschikt.

Daarnaast zullen we u natuurlijk in de Vakwijzer op de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen op uw vakgebied.