Erkenningsregeling Woningventilatie voorwaarde voor VLA Ventilatiekeur

Een installateur of monteur die werkzaam is met woningventilatie, kan zich onderscheiden via de Erkenningsregeling Woningventilatie. Deze erkenningsregeling klasse 1 is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor het Ventilatiekeur, stelt Branchevereniging FME/VLA. Aansluiting op VLA-keurmerk

Uit de Vakwijzer laatste kwartaal 2018

Stichting KvINL heeft op 1 juli 2018 de erkenningsregeling Ventilatie bindend verklaard. Daarin zijn richtlijnen opgenomen voor de uitvoering van en controle op het onderhoud van de installaties. Zo sluit de erkenningsregeling aan op de vereisten uit de Onderhoudsnorm woningventilatie van het VLA-keurmerk ‘Ventilatiekeur’.

Onderdelen van de regeling
Om te worden erkend door KvINL, moet diegene aantonen dat hij of zij een bepaald kennisniveau heeft. Ook wordt zijn bedrijf en een van zijn ventilatieprojecten eens in de 2 jaar gecontroleerd. Andere belangrijke onderdelen in de regeling zijn de verplichte controles op het eigen werk, het verstrekken van een opleverrapport en het verrichten van (controle)metingen. Zo vormt de erkenningsregeling een waarborg voor kwalitatief goed uitgevoerde ventilatiesystemen.

Controle aan achterzijde
Onder meer door invloed van de Vereniging leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) is ook controle aan de ‘achterzijde’ van het opgeleverde werk een belangrijk onderdeel van de erkenningsregeling. Ventilatiesystemen die het vla Keurmerk dragen, geven bewoners en beheerders zekerheid over het binnenmilieu van hun woning. Het keurmerk bewijst dat vervuilde lucht goed wordt gefilterd, de luchtstroom perfect is afgesteld en het energiegebruik en geluid aan de eisen voldoen.

Erkenningsregeling als voorwaarde voor Ventilatiekeur
Afgelopen voorjaar heeft branchevereniging FME/VLA aangegeven dat bedrijven die het vla Ventilatiekeur willen gebruiken, erkend moeten zijn volgens de nieuwe KvINL-erkenningsregeling Ventilatie. VLA Ventilatiekeur bestaat sinds 2013. Het is een norm voor het onderhoud van ventilatiesystemen. Aanhaken bij de KvINL-erkenningsregeling geeft bewoners en beheerders die een ventilatiesysteem met het vla Ventilatiekeur hebben nóg meer zekerheid over het binnenmilieu van hun woning.