Eerste ROC met geaccrediteerde scholingen

Mbo-studenten die bij ROC Friese Poort afstuderen in installatietechnische opleidingen met de onderdelen warmtepompen en zonne-energie, zijn klaargestoomd voor de landelijke examens in die onderwerpen. ‘De lesstof bevat de theoretische en praktische kennis die nodig is om te kunnen slagen,’ aldus Wil van Ophem van KvINL.

De geaccrediteerde scholingen in warmtepompen en zonne-energie zijn bij het ROC Friese Poort te volgen in de dagopleiding voor jongeren en in bijscholingscursussen voor de al werkende installateur. ROC Friese Poort, het grootste ROC in Friesland, speelt met de accreditaties in op vraag uit de markt naar landelijk erkende kwalificaties van scholingen.

Meerwaarde voor de student

‘Het is voor jongeren en installateurs interessant om geaccrediteerde scholingen te volgen,’ aldus Wil van Ophem. ‘Op de eerste plaats bevatten deze scholingen alle theorie en praktijk die de installateur nodig heeft voor het werken met warmtepompen en zonne-energie. Daarbij kan de student na het behalen van zijn mbo-diploma ervoor kiezen de aparte branche-examens af te leggen. Dat examen is dan nog een klein stapje te gaan. Slagen ze daarvoor, dan zijn ze aantoonbaar vakbekwaam in warmtepompen of zonne-energie. Hierdoor worden ze geregistreerd op het kwaliteitsregister QBISnl.nl en zijn ze vindbaar voor potentiële opdrachtgevers en consumenten. Als gekwalificeerde vakprofessional maken ze het verschil met concurrenten.’

Voorbeeld voor andere ROC’s in Nederland

Volgens Wil van Ophem stelt ROC Friese Poort een voorbeeld voor andere ROC’s in het land: ‘Voor de accreditaties voldoen de scholingen warmtepompen en zonne-energie aan een aantal voorwaarden. Daar heeft ROC Friese Poort hard aan gewerkt. KvINL blijft het ROC jaarlijks op de voorwaarden controleren. Daarmee zijn de studenten die de scholingen volgen, steeds voorbereid op de actuele theorie en praktijk.’

De accreditaties voor de onderdelen Warmtepompen en Zonne-energie zijn op 29 januari 2018 door Wil van Ophem van KvINL (derde van links) officieel overhandigd aan Paul Molenaar, directeur ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (vierde van links) en andere betrokken medewerkers van het ROC.