Consultatie kaderregeling gasverbrandingsinstallaties

Sinds gistermiddag is de nieuwe consulatie beschikbaar omtrent de wijzigingen van de woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Dit wetsvoorstel wijzigt de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering waarbij werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties alleen mogen worden uitgevoerd indien daarvoor een conformiteitsverklaring is afgegeven door een door Onze Minister aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie op basis van een conformiteitsbeoordelingsdocument dat tevens door Onze Minister is aangewezen. Het voorstel is hier te vinden.

Tot 28 februari a.s. wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om op het wetsvoorstel te reageren. KvINL zal in afstemming met aanpalende organisaties een reactie opstellen en reactie op korte termijn op de site plaatsen.