BLOG: Wegslikken

Soms kun je teleurstellingen het beste maar gewoon wegslikken. Al erg lang werkt KvINL samen met onder andere Sterkin, Otib en Uneto-VNI aan de totstandkoming van de wettelijke regeling die de veiligheid van gastoestellen moet waarborgen. Wat voorbereiding en medewerking betreft, heeft KvINL er alles aan gedaan wat in haar vermogen ligt om snelle invoering van een goede regeling mogelijk te maken. Nu kunnen we alleen maar wachten.

En het duurt maar. Zoals het er nu naar uitziet, wordt ergens dit najaar het wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede Kamer. Maar dat is ook de periode dat er allerlei begrotingsbehandelingen zijn. De kans dat daardoor het voorstel onderop komt de liggen, is niet ondenkbeeldig.

 

Het zou mij niet verbazen dat het wetsvoorstel pas in het voorjaar van 2019 in de Tweede Kamer in behandeling wordt genomen waarna het ook nog door de Eerste Kamer moet. We gaan er nog steeds van uit – en misschien tegen beter weten in – dat op 1 juli van het volgend jaar de wet in werking kan treden. Het lijkt er overigens op dat de minister aanstuurt op een certificering in plaats van een erkenning, wat betekent dat KvINL een oplossing moet vinden voor de kleinere installateur.

 

Erkenning of certificering, de wettelijke regeling zal hoe dan ook strikte voorwaarden stellen aan uw competenties en die van uw medewerkers. Als er één voordeel zit aan de trage behandeling van het wetsvoorstel is het wel dat u misschien wat extra tijd wordt gegund uw kennis en dat van uw medewerkers bij te spijkeren. Ga er daarom meteen mee aan de slag.


En dan iets heel anders. Het dichtdraaien van de Groningse gaskraan en de op handen zijnde uitfasering van de gasketel houdt de gemoederen in onze branche al enkele maanden bezig. Installateurs worden door hun klanten bestookt met vragen hoe het straks verder moet zonder gasketel. Of de huisinstallateur misschien een advies heeft. Het is voor u lang niet altijd even gemakkelijk om daar antwoord op te geven. In dit verband wil ik u graag wijzen op een informatieblad dat is samengesteld door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

 

In duidelijke schema's schetst het informatieblad welke duurzame alternatieven er zijn voor de cv-ketel. De oplossingen variëren van gasarm tot gasloos en van enkelvoudige technieken tot gecombineerde technieken. Naar welke techniek de voorkeur uitgaat, hangt uiteraard sterk af van de situatie. Heeft u als installateur te maken met hoogbouw, laagbouw, gaat het om woningbouw of een bedrijfsgebouw, is er sprake van goede of matige isolatie? Het zijn allemaal aspecten die bepalend zijn voor uw advies. De NVDE-publicatie loodst u door de alternatieven en helpt u om samen met uw opdrachtgevers tot een goede keuze te komen. Ik raad u aan kennis te nemen van deze publicatie.

 

Dick Tommel,

Voorzitter KvINL