Nieuws

03 april 2019

Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

lees meer >>

21 maart 2019

Onze nieuwsberichten staan voortaan op InstallQ.nll

lees meer >>

Alle nieuwsberichten >


Aanmelden nieuwsbrief

Naam

E-mailadres


 

 

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Ik heb een technische, specialistische vraag, bij wie kan ik deze stellen?

Deze kunt u het beste stellen via www.elabel.info of via info@kvinl.nl.

FAQ uit/inklappen

Mijn bedrijf is verhuisd, hoe kan ik de gegevens op de website van KvINL laten aanpassen?

Dit kan uitsluitend via uw eigen Certificatie Instelling. Zodra KvINL een kopie van het gewijzigde certificaat van uw CI ontvangt worden uw gegevens op de website van KvINL aangepast.

FAQ uit/inklappen

Ik ben mijn EPA-pas kwijt, hoe krijg ik een nieuwe pas?

De registratie van vakbekwame EPA-personen wordt tegenwoordig geregistreerd op QBISnl (zie www.qbisnl.nl). Een nieuwe pas kunt u zodoende aanvragen via info@qbisnl.nl met vermelding van soort pas (Woningen of Utiliteit), uw naam, geboorteplaats en -datum en het examennummer.

FAQ uit/inklappen

Ik ben nu EPA-adviseur maar sta niet vermeld bij de certificaathouders op de website van KvINL bij gecertificeerde bedrijven. Hoe kom ik hierop?

Door uw (éénmans)bedrijf te laten certificeren door een erkend Certificatie Instelling te vinden via deze  link www.kivnl.nl/certificaathouders/voorpagina/certificeren/certificatieinstellingen/

FAQ uit/inklappen

Ik heb mijn EPA-pasje nog niet ontvangen, hoe ontvang ik deze en hoe komt mijn naamsvermelding op de website?

Na het volledig behaalde examen bij CITO ontvangt u tussen de 6 en 8 weken uw EPA-pas thuis. Uw gegevens worden vervolgens automatisch gekoppeld aan de lijst op de website van QBISnl (in het persoonregister), te vinden via deze link www.qbisnl.nl

FAQ uit/inklappen

Is het meedoen aan de landelijke toets bij CITO verplicht in het kader van de EPA?

Ja, dat klopt en via www.cito.nl kunt u zich hiervoor opgeven. 

FAQ uit/inklappen

Is er ook oefenmateriaal voor het examen?

Ja, via www.cito.nl kunt u gratis een proefexamen downloaden. Ook kunt u zicht opgeven voor speciale trainingscursussen via info@isso.nl.

 

FAQ uit/inklappen

Waar kan ik het logo van KOMO opvragen?

Het KOMO-Instal logo kunt u opvragen bij Stichting KOMO of bij uw eigen Certificatie Instelling.

 

FAQ uit/inklappen

Waar vind ik de Databank gecontroleerde kwaliteitsverklaringen?

Klik hier om naar de Databank gecontroleerde kwaliteitsverklaringen te navigeren. 

FAQ uit/inklappen

Is de BRL 6000 wettelijk verplicht?

Behalve deel 21 "WKO", is de BRL6000 niet wettelijk verplicht. Echter gecertificeerde bedrijven voldoen met BRL 6000 automatisch aan de meest recente en relevante regelgeving. In toenemende mate vragen opdrachtgevers bewijzen van de deskundigheid van de zaken met wie ze zaken doen. Zeker als het gaat om zaken die verband houden met veiligheid en gezondheid. Het risico aansprakelijk gesteld te worden voor bedrijven die voor de BRL 6000 gecertificeerd zijn, is minimaal. Bij bedrijven die niet gecertificeerd zijn, ligt de bewijslast per definitie bij dit bedrijf.

FAQ uit/inklappen

Waar kan ik terecht voor meer informatie over certificering volgens BRL6000?

Bij KvINL kunt u terecht met vragen over certificering. Op de website staan alle contactgegevens en de informatie die u nodig hebt om voor certificering in aanmerking te komen.

FAQ uit/inklappen

Wat is het verschil tussen de BRL 6000 en ISO9001

Er is een wezenlijk verschil tussen de waarde c.q. betekenis van een kwaliteitssysteemcertificaat (het systeem voldoet aan ISO 9001) in vergelijking met een productcertificaat op basis van de BRL 6000. Het certificaat op basis van de BRL 6000 is een erkende kwaliteitsverklaring in het kader van de bouwregelgeving.

 

FAQ uit/inklappen

Hoe kan ik de BRL6000 bestellen?

De BRL6000 kunt u schriftelijk bestellen bij ISSO, de uitgever van de BRL. Voor meer informatie kunt u de website www.isso.nl raadplegen.

FAQ uit/inklappen

Wie controleert de certificatie-instellingen?

Een Certificatie Instelling moet, om volgens de BRL 6000 te mogen certificeren, voor dat werk toestemming krijgen (geaccrediteerd worden) door de Raad van Accreditatie. Dit is de toezichthouder op het werk van de Certificatie Instellingen. Een Certificatie Instelling mag overigens niet automatisch alle disciplines certificeren. De Bijzondere delen zijn ondergebracht in vijf clusters. Voor elk van deze clusters moet een Certificatie Instelling een aparte accreditatie hebben. Welke Certificatie Instelling voor welk cluster is geaccrediteerd, is te vinden op de website van KvINL (www.kvinl.nl).

Zonder geldige accreditatie mag een Certificatie Instelling niet volgens de BRL 6000 certificeren.

FAQ uit/inklappen

Wie verzorgt de certificering?

Een certificatie-instelling (CI) is verantwoordelijk voor het doorlopen van het certificatieproces en de afgifte van het certificaat. Door het afgeven van het certificaat verklaart de certificatie-instelling dat de installaties die het installatiebedrijf levert, voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en de overige eisen opgenomen in de BRL. Een installatiebedrijf kan zelf kiezen met welke certificatie-instelling hij in zee gaat. De namen en gegevens van de instellingen zijn te vinden op www.kvinl.nl.
Een certificatie-instelling moet vervolgens tenminste één keer per jaar controleren of het installatiebedrijf nog voldoet aan de voorwaarden en de eisen van de certificatieregeling.<//font><//font>

FAQ uit/inklappen

Waarom zijn er zoveel Bijzondere delen?

De Bijzondere delen vormen de belangrijkste verbetering in de certificatieregeling BRL6000 omdat deze, meer dan voorheen, rekening houden met de specialisaties in de installatiesector. Niet alleen kunnen bedrijven zich onderscheiden op het type installatie, maar de certificering houdt ook rekening met de grootte van de installaties en de fase van het bouwproces waarin een bedrijf actief is.

FAQ uit/inklappen

Welke keuzes moet een installatiebedrijf maken?

Een installatiebedrijf moet allereerst besluiten voor welke Bijzondere delen het zich wil laten certificeren. Een Bijzonder deel bevat alle eisen voor een specifieke installatiediscipline. Vervolgens moet de ondernemer besluiten voor welke deelgebieden hij zich laat certificeren: ontwerpen, installeren, beheren of een combinatie van deze drie. Tot slot moet het installatiebedrijf een certificatie-instelling kiezen die de certificering verzorgt.

FAQ uit/inklappen

Hoe zit de certificering volgens BRL6000 in elkaar?

De regeling geldt voor het ontwerpen, installeren én beheren van installaties, binnen verschillende vakdisciplines. Elk bedrijf moet allereerst voldoen aan de algemene eisen voor een installatiebedrijf. Deze staan beschreven in het Algemeen deel van de regeling. Certificering volgens de eisen uit het Algemeen Deel kan uitsluitend in combinatie met de eisen uit minimaal één (of meer) Bijzondere delen van BRL6000. Er zijn op dit moment 18 Bijzondere delen (BRL6000-01 t/m BRL6000-18), voor de meest uiteenlopende vakdisciplines. In de komende jaren zal dit aantal ongetwijfeld nog groeien.

FAQ uit/inklappen

Hoe is een BRL6000 gecertificeerd bedrijf herkenbaar?

Een bedrijf dat is gecertificeerd op basis van BRL6000 voldoet aan de eisen die het ministerie van VROM heeft gesteld voor het predikaat 'erkende kwaliteitsverklaring'. Daarom kunnen installatiebedrijven die aan de BRL6000 voldoen, zich in de markt onderscheiden via het KOMO INSTAL logo. Deze erkende kwaliteitsverklaring wordt afgegeven door de CI (certificerende-instelling).

FAQ uit/inklappen

Wat is de waarde van BRL6000?

Certificering volgens BRL6000 garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties. In de nieuwe systematiek staat daarom de controle op het eindproduct centraal. De inhoud van BRL6000 is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving, met name de installatie-eisen in het Bouwbesluit. Opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat een gecertificeerd installatiebedrijf de wettelijk vereiste kwaliteit levert.

FAQ uit/inklappen

Waarom een nieuwe BRL6000?

De BRL6000 is een zogenoemde koepelregeling, die het certificeren vooral efficiënter en transparanter zal maken. Ten opzichte van de BRL6001 kunt u zich, als ondernemer in de installatiebranche, met de nieuwe beoordelingsrichtlijn veel beter en makkelijker dan voorheen voor verschillende vakdisciplines gericht laten certificeren.