Nieuws

03 april 2019

Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

lees meer >>

21 maart 2019

Onze nieuwsberichten staan voortaan op InstallQ.nll

lees meer >>

Alle nieuwsberichten >


Aanmelden nieuwsbrief

Naam

E-mailadres


 

 

Overzicht erkenningsregelingen

De SEI-erkening van KvINL wordt voor verschillende werkgebieden afgegeven. Vooralsnog beheert KvINL de erkenningsregelingen voor de volgende vakdisciplines:

 • gastechnische installaties;
 • elektrotechnische laagspanningsinstallaties;
 • watertechnische installaties;
 • verwarmingsinstallaties;
 • luchtbehandelingsinstallaties;
 • rioleringsinstallaties;
 • warmtepompinstallaties;
 • metalen dakbedekking;
 • lichtreclame;
 • zonnestroominstallaties (PV);
 • zonthermische installaties (Zth);
 • onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties;
 • langer zelfstandig thuis wonen;
 • ventilatievoorzieningen woningen en woongebouwen (pdf)

Bovengenoemde vakdisciplines zijn ondergebracht in de Erkenningsregeling voor Installateurs, kortweg de EVI 2004.
Daarnaast beheert KvINL ook het register van de Regeling van Watertechnische Installateurs, kortweg de REW 2002. Deze regeling werd voorheen uitgevoerd door de VEWIN, de brancheorganisatie van drinkwaterbedrijven in Nederland.

Wanneer er sprake is van nieuwe technieken en er voldoende vraag bestaat, breidt KvINL voor de installateur en de opdrachtgever de erkenningsregeling verder uit. Zo wordt momenteel bijvoorbeeld gewerkt aan een verbreding van de erkenningsregeling op het gebied van duurzame energie. Door snel op nieuwe ontwikkelingen in te spelen, komt KvINL direct tegemoet aan de vraag bij opdrachtgevers en installateurs om de kwaliteit van de werkzaamheden te borgen.

De erkenningsregelingen zijn op te vragen bij het secretariaat en/of via onderstaande links te raadplegen.

Erkenning aanvragen of wijziging doorgeven

Voor het aanvragen van een erkenning of het doorgeven van een wijziging kunt u gebruik maken van het volgende formulier:

Het volledig ingevulde formulier kunt u, samen met de gevraagde documenten, retourneren aan:

KvINL
Postbus 7103
2701 AC  Zoetermeer

Vakbekwaamheidseisen en outillage

Om in aanmerking wil komen voor een SEI-erkenning moet u ten minste één vakbekwaam persoon fulltime in dienst hebben (de technisch beheerder). Deze moet minimaal beschikken over één relevant vakdiploma voor een van de vakdisciplines. 
Naast de vakbekwaamheid dient u te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid en te testen en de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties.

Download hier de diploma- en outillagelijsten:

 

 

Tarieven

Het basisbedrag voor de EVI (Erkenningsregeling voor Installateurs) is € 56,50 per jaar. Per erkenning komt daar een bedrag van € 25,50 bij.

De bijdrage voor de REW (Regeling van Watertechnische Installateurs) bedraagt € 51,= per jaar.

Voor nieuwe inschrijvingen wordt éénmalig een bijdrage in de administratiekosten van € 51,= in rekening gebracht.

Heeft u naast de Watererkenning REW ook een erkenning lopen via de EVI 2004, dan is het kostentechnisch voordeliger om de watererkenning ook via de EVI-regeling te laten lopen. U kunt bij het secretariaat een formulier opvragen om de REW erkenning te laten doorhalen.

Verklaring technisch beheerder

In de erkenningsregelingen staat aangegeven dat een technisch beheerder in fulltime dienst moet zijn. Om dit aan te tonen dient de arbeidsovereenkomst of een verklaring technisch beheerder met de aanvraag te worden meegezonden. De technisch beheerder kan ook de directeur – eigenaar zijn. Wanneer dit blijkt uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan is de verklaring technisch beheerder niet vereist.