BRL 8010: Beoordelen van ventilatievoorzieningen van woningen, scholen en kdv'en

De BRL 8010 biedt (installatie)bedrijven om de kwaliteit van gerealiseerde ventilatievoorzieningen van woningen, scholen en kinderdagverblijven onder certificatie te beoordelen. Hierbij kan het gaan om nieuwe maar ook om bestaande ventilatievoorzieningen. De beoordeling kan worden toegepast op al dan niet onder certificatie (BRL 6000-10) gerealiseerde ventilatievoorzieningen.

BRL8010 onderscheidt twee typen van beoordeling:

  • Een opleveringsbeoordeling (voor nieuwe ventilatievoorzieningen), waarbij de gecertificeerde 'ventilatieprestatie beoordelaar' beoordeelt in hoeverre de op te leveren voorziening voldoet aan de eisen die aan de levering gesteld werden (nieuwbouweisen Bouwbesluit 2012 en contractstukken);
  • Een prestatiebeoordeling (voor bestaande ventilatievoorzieningen), waarbij de gecertificeerde 'ventilatieprestatie beoordelaar' beoordeelt in hoeverre de prestaties van de ventilatievoorziening voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 (bestaande bouw en nieuwbouw) en eventueel een door de opdrachtgever aan te geven specifiek kwaliteitsniveau.

De regeling

BRL 

Titel

Datum bindend verklaard

Status

Algemeen Deel

Keurmerk

Downloads

BRL8010

Beoordelen van ventilatievoorzieningen voor woningen, scholen en kinderdagverblijven

 

2-4-12 

 

Actueel

 

nvt

KBI-keur