BRL6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties

Bedrijven die zich bezig houden met het ontwerpen, installeren en beheren van installaties kunnen zich certificeren voor BRL6000. Al naar gelang hun werkgebied en discipline kunnen zij er voor kiezen om zich voor verschillende soorten en grootte installaties (gas, water, elektro, duurzame energieconcepten, enz.) en disciplines (ontwerpen (A), installeren (B) en/of beheren (C)) te laten certificeren. 

Bij het certificeren dient altijd aan de algemene voorwaarden van een Algemeen Deel te worden voldaan en aan het gekozen Bijzondere Deel (type en grootte installatie, discipline). In de tabel hierna bij elk Bijzonder Deel welk Algemeen Deel van toepassing is.

De Algemene en Bijzondere Delen

BRL 

Titel

Datum bindend verklaard

Status

Algemeen Deel

Keurmerk

Downloads

BRL6000-00

Ontwerpen, installeren en beheren van installaties - Algemeen Deel

Wijzigingsblad

30-04-13

30-09-13

Actueel

n.v.t.

KOMO

BRL6000-AB

Ontwerpen en installeren van installaties - Algemeen Deel

Wijzigingsblad

01-07-2016

15-05-2017

Actueel

Actueel

nvt

KvINL

BRL6000-01

Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen

01-07-2016

Actueel

6000-AB

KvINL

Lijst aandachtspunten

BRL6000-02

Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (tm 3 x 80A, van bouwwerken, anders dan individuele woningen)

01-07-2016

Actueel

6000-AB

KvINL

Lijst aandachtspunten

BRL6000-03

Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (va 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

01-07-2016

Actueel

6000-AB

KvINL

Lijst aandachtspunten

BRL6000-04

Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele woningen

01-07-2016

Actueel

6000-AB

KvINL

Lijst aandachtspunten

BRL6000-05

Ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (< 0,5 mbar tm G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen

01-07-2016

Actueel

6000-AB

KvINL

Lijst aandachtspunten

BRL6000-06

Ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (< 100 maar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen

01-07-2016

Actueel

6000-AB

KvINL

Lijst aandachtspunten

BRL6000-07 

Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen

01-07-2016

Actueel

6000-AB

KvINL

Lijst aandachtspunten

BRL6000-08

Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

01-07-2016

Actueel

6000-AB

KvINL

Lijst aandachtspunten

BRL6000-08 (C)

Beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Wijzigingsblad

30-04-2013

 

30-09-2013

Actueel

 

Actueel

6000-00 + WB

CI-eigen

BRL6000-10 (AB)

Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang

01-01-2017

Actueel 

geïntegreerd

KvINL

BRL6000-16

Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 100 kW

15-03-2016

Actueel

6000-00 + WB

CI-eigen

BRL6000-21

 

 

BRL6000-21/00

Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen

Wijzigingsblad ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen

Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen

23-01-2014

01-09-2014

 

 

01-09-2017

Actueel

t/m 010418 

 

 Actueel

6000-00 + WB

 

 

 ge├»ntegreerd

KOMO

 

 

 

KvINL

Interpretatiebesluit CCvD diploma-eis

Wettelijke regels voor Bodemenergiesystemen

Schema besluiten m.b.t. bodemenergiesystemen

BRL6000-22

Ontwerpen, installeren en beheren van met biomassa gestookte verbrandingtoestellen (< 5000 kW)

01-08-2016

Actueel

6000-00 + WB

CI-eigen