BRL1201 Ontwerpen, leveren en installeren van Bliksembeveiligingsinstallaties

Bedrijven die zich bezighouden met Bliksembeveiliging, veiligheidsaarding en overspanningsbeveiliging en de kwaliteit van het bedrijf wensen te borgen door middel van certificering voor BRL 1201.

Naast het ontwerpen en installeren van nieuwe installaties heeft de beoordelingsrichtlijn tevens betrekking op:

  • een renovatie van een bestaande installatie, en
  • een uitbreiding van een bestaande installatie (ter bescherming van nieuwe objecten).

Beheer en onderhoud van bliksembeveiligingsinstallaties vallen buiten de reikwijdte van de BRL 1201. 

De BRL is in 2016 herzien. De herziene beoordelingsrichtlijn BRL 1201 d.d. 23 juni 2016, vervangt per 1 juli 2016 de BRL 1201 d.d. 2009-06-30 en bestrijkt het hele traject van opname voor een bliksembeveiligingsinstallatie via ontwerp en uitvoering tot oplevering van de installatie.

Nieuw wijzigingsblad behorende bij beoordelingsrichtlijn BRL 1201  BliksemVeilig systeemcertificaat voor het ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties, d.d. 01-07-2016.

Dit wijzigingsblad is:

-        Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 22 maart 2018;

-        Bindend verklaard door de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland per 22 maart 2018.

Omschrijving van de wijzigingen

Met dit wijzigingsblad wordt in hoofdstuk 12 Eisen aan vakbekwaamheid, de geldigheid van een certificaat MABO met een certificaat ‘opfristraining MABO’ van ‘SBK Advies & Training’, verlengt van 3 jaar naar 5 jaar.

Verder wordt in hoofdstuk 13 Eisen aan de klachtenbehandeling, een paragraaf 13.1 Meldingsprocedure voor technische kwaliteitsissues, toegevoegd.

Tevens wordt Bijlage C Workflow Meldingsprocedure voor technische kwaliteitsissues, toegevoegd.

De regeling

BRL 

Titel

Datum bindend verklaard

Status

Algemeen Deel

Keurmerk

Downloads

BRL1201 

Ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties

 

30-6-2009

oud

nvt

KBI Bliksemveilig

BRL1201

Ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties

Wijzigingsblad d.d. 15.03.2018 behorende bij de BRL1201 BliksemVeilig systeemcertificaat voor het ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties, d.d. 01-07-2016.

01-07-2016

 

22-03-2018

 

Actueel 

 

Actueel

 

nvt

 

nvt

 

KvINL Bliksemveilig

 idem

 

 

 

WB 1201