BRL 6020 Ontwerpen, Leveren, Installeren en Onderhouden van Beveiligingsinstallaties en Beveiligingsfuncties

Beveiligingsbedrijven kunnen zich voor het ontwerp, levering, installatie en het onderhoud van beveiligingsinstallaties en beveiligingsfuncties certificeren via de BRL 6020. Het gaat daarbij om elektronische installaties voor detectie en voorkoming van criminele handelingen. 

De essentie van deze beoordelingsrichtlijn is: 

  • Dat het vertrouwen van de (al dan niet deskundige) opdrachtgever in het bedrijf gerechtvaardigd is, omdat het bedrijf door een onafhankelijke en deskundige Certificatie Instelling volgens deze beoordelingsrichtlijn is beoordeeld en goed bevonden. Het bedrijf ontvangt als bewijs een certificaat van de Certificatie Instelling.
  • Dat het bedrijf zich bezighoudt met het onder dit certificaat: 
    • Aanleggen en in stand houden van signaleringssystemen voor detectie van criminele handelingen en/of
    • Aanleggen en in stand houden van systemen ter voorkoming van die criminele handelingen.
  • Dat het bedrijf daarbij opereert binnen de kaders van de wet. 

De BRL beschrijft de voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen, maar ook waar de installatie aan moet voldoen. 

Het ontwerp, levering, installatie  en onderhoud van bouwkundige beveiliging is niet opgenomen in het Beoordelingsschema. Hiervoor kunnen bedrijven gebruikmaken van het CCV-BORG-schema. 

 

 

De regeling

BRL 

Titel

Datum bindend verklaard

Status

Algemeen Deel

Keurmerk

Downloads

BRL6020 

Ontwerpen,leveren,installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties en beveiligingsfuncties

 

15-09-2015

Actueel

nvt

KvINL-keur

Informatieve documenten