HortiQ

Met een nieuw tuinbouwproject zijn meestal enorme investeringsbedragen gemoeid. De kweker wil er verzekerd van zijn dat hij een kas en installaties koopt die volgens controleerbare normen zijn gebouwd. Die zekerheid biedt het HortiQ-certificaat.

Het HortiQ-certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, instalaltiebedrijven en andere toeleveranciers aan glastuinbouwbedrijven. Organisaties ontvangen een HortiQ-certificaat als de producten voldoen aan bepaalde technische kwaliteitseisen en de interne organisatie inclusief het kwaliteitsbeleid voldoen aan de eisen die aan de organsatie gesteld worden.

De kwaliteitseisen, vastgelegd in de BRL 8000 (aan constructies), en de BRL 8001 (aan het kwaliteitssysteem) zijn gezamenlijk opgesteld door kassenbouwers, installateurs, agro-adviesbureaus, kennisinstellingen en verzekeraars.