Keurmerken

Als wordt voldaan aan de voorwaarden van een certificatieregeling mag een product, proces of dienst voorzien worden van een keurmerk. De meest bekende keurmerken die KvINL op haar certificatieregelingen voert zijn KvINL-keurmerk voor installatietechnische werkzaamheden en het KOMO-Instal en NL-EPBD merk voor het opstellen en afgeven van energielabels.

Elk keurmerk heeft een eigen logo. Dankzij dit logo en het vaste format is het afgegeven certificaat duidelijk herkenbaar voor opdrachtgevers.

Toezicht

Een keurmerk zegt iets over de kwaliteit van een product, een proces, een systeem of een dienst. In een Beoordelingsrichtlijn (BRL), ook wel certificatieschema genoemd, worden de eisen omschreven waaraan moet worden voldaan om het keurmerk te mogen gebruiken. Certificerende instellingen controleren aan de hand van deze BRL of dit zo is. Op hun beurt worden de certificerende instellingen op hun deskundigheid en onpartijdigheid beoordeeld door een accreditatie-instelling, in Nederland meestal de Raad voor Accreditatie.