Nieuws

03 april 2019

Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

lees meer >>

21 maart 2019

Onze nieuwsberichten staan voortaan op InstallQ.nll

lees meer >>

Alle nieuwsberichten >


Aanmelden nieuwsbrief

Naam

E-mailadres


 

 

Accreditatieprotocol opleidingen

Voor het accrediteren van een nieuwe opleiding worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Indienen accreditatie-aanvraag
De opleider dient een accreditatie-aanvraag in bij KvINL door het aanvraagformulier in te dienen. Dit aanvraagformulier bevat een onderzoek dat bestaat uit een door de opleiding in te vullen checklist. Na binnenkomst van de aanvraag zal deze door KvINL op volledigheid worden gecontroleerd.

Tijdspad: maximaal 3 weken.

Stap 2: Inhoudelijke controle accreditatie
Tijdens de inhoudelijke controle zal een expert uit het vakgebied beoordelen of de opleiding voldoet aan de vastgestelde eindtermen voor de betreffende opleiding. Aan de hand van de checklist (aanvraagformulier) zal een scoreformulier worden ingevuld. Bij eventuele afwijkingen krijgt de opleiding de mogelijkheid om aanvullende informatie in te brengen om de afwijking weg te nemen. Uiteindelijke zijn er 3 uitkomsten mogelijk:

  • De opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen (geen of minimale afwijkingen). De accreditatie is behaald;
  • De opleiding voldoet niet aan gestelde eindtermen (grote afwijkingen). De accreditatie is niet behaald;
  • Op basis van de checklist (aanvraagformulier) zijn bepaalde zaken niet te beoordelen, aanvullend onderzoek is noodzakelijk (zie stap 3).

Het opleidingsinstituut ontvangt van KvINL een rapportage waarin de uitkomsten zijn opgenomen en onderbouwd. 

Tijdspad: maximaal 2 weken.

Stap 3: Aanvullende audit (optioneel)
Wanneer in stap 2 is geconcludeerd dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is zal KvINL, in overleg met de opleiding, eventueel een aanvullende audit uitvoeren. Een expert zal, middels een bedrijfsbezoek of interview, bepalen of de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen. Het opleidingsinstituut ontvangt van KvINL een rapportage waarin de uitkomsten zijn opgenomen en onderbouwd. 

Tijdspad: maximaal 4 weken.

Stap 4: Afronding accreditatie
KvINL informeert de aanvrager schriftelijk over de uitkomst van de accreditatie. Bij een positieve uitkomst zal de opleiding een accreditatiebewijs ontvangen. De geldigheid van het accreditatiebewijs is 1 jaar. 

Tijdspad: maximaal 1 week.

Verlenging accreditatiebewijs

Jaarlijks zal er door KvINL een herbeoordeling uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht of de opleiding nog voldoet aan de gestelde eisen.