Nieuws

03 april 2019

Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

lees meer >>

21 maart 2019

Onze nieuwsberichten staan voortaan op InstallQ.nll

lees meer >>

Alle nieuwsberichten >


Aanmelden nieuwsbrief

Naam

E-mailadres


 

 

Opfrisaanbod (bijscholing) en COEC-Richtlijn

ATTENTIE

IS OPFRISAANBOD OP UW VAKGEBIED BEKEND, DAN WORDT U OP DE HOOGTE GESTELD DOOR KvINL.

FAQ (veelgestelde vragen) voor cursisten en gediplomeerden.

1. Wat is de COEC-Richtlijn?
De COEC-Richtlijn is van toepassing op vrijwel alle vakgebieden binnen de installatie- en energiesector. Wat behelst de richtlijn kortgezegd? Behalve een examen, draagt ook het volgen van bijscholing (een opfrisser) voortaan bij aan het borgen van vakbekwaamheid en kwaliteit in de installatie- en energiesector. Met een periodieke opfrisactiviteit na een behaald examen, blijft theoretische en praktische kennis en kunde op een bepaald vakgebied aantoonbaar actueel. De COEC-Richtlijn is op 1 oktober 2016 vastgesteld door de Centrale Opleidings- en Examencommissie.

2. Voor welke vakgebieden geldt de COEC-Richtlijn?
De COEC-Richtlijn geldt voor de vakgebieden:
• EPA (U- en W-bouw)
• Bio-energie (haarden, kachels, rookkanalen, biomassaketels)
• Legionellapreventie (vanaf medio 2019)
• Bodemenergie
• Centrale Verwarming
• Noodverlichting
• Ventilatie
• Betonkernactivering
• Warmtepompen (U-en W-bouw)
• Zonne-energie.

3. Hoe werkt de COEC-Richtlijn?
Als gediplomeerde staat of komt u op het kwaliteitsregister QBISnl. Vanaf 1 januari 2017 krijgt uw examen studiepunten toegewezen (minimaal 12 en maximaal 60). Een punt staat voor de tijdsduur van een maand. De punten kunt u aanvullen met een geaccrediteerde opfrisser of opleiding op uw vakgebied.

U verliest één studiepunt per maand. Volgt u geen opfrisser, dan heeft u na minimaal een jaar en maximaal vijf jaar geen studiepunten meer. Zonder punten komt uw registratie op QBISnl te vervallen. U bent dan niet meer aantoonbaar deskundig op het geëxamineerde vakgebied. 

NB Een uitzondering geldt voor u als EPA-W-adviseur/-opnemer. Dan moet u hoe dan ook 1 keer per jaar een opfrisser volgen. Voor deze opfrisser krijgt u op QBISnl.nl standaard 12 punten toegekend.

4. Wat is voor mij het voordeel van de COEC-Richtlijn?
Met uw behaalde examen en door het volgen van geaccrediteerde opfrissers, vergroot u de waarde van uw professie. U bent aantoonbaar vakbekwaam op uw vakgebied. Daarmee heeft u een sterke troef in handen om uw bedrijf of vakbekwaamheid aan te bevelen in de markt. Zo kunnen (potentiële) opdrachtgevers u vinden op het kwaliteitsregister QBISnl. U onderscheidt zich in de markt van concurrenten zonder aantoonbaar bewijs van vakbekwaamheid.

5. Hoe lang is mijn examen geldig?
Vanaf 1 januari 2017 krijgen examens (behalve die van EPA-W) een bepaalde hoeveelheid punten toegewezen (minimaal 12 en maximaal 60). Het aantal punten wordt bepaald door de examencommissie op uw vakgebied.

NB Op basis van de COEC-Richtlijn stonden op 1 februari 2018 alle op QBISnl geregistreerde professionals op 47 punten. Voor EPA-W-adviseurs/-opnemers geldt in principe geen puntentelling, maar de verplichting om jaarlijks een opfrisser te volgen.

6. Wat zijn opfrissers?
Opfrisaanbod is bijscholing. Onder opfrissers vallen onder meer:
• productsessies, instructies, webinars, workshops, e-learning, lezingen, symposia en cursussen
• bijeenkomsten over nieuwe regelgevingen, normen
• producttrainingen met specifieke, nieuwe technieken
• het opnieuw volgen van een complete opleiding met examen.

7.  Voor wie is het opfrisaanbod verplicht?
Alleen voor de EPA-W-adviseur/-opnemer. Met het jaarlijks volgen van een opfrisser, voldoet deze professional aantoonbaar aan de uitbreiding van BRL 9500-01, Energieprestatieadvisering. De uitbreiding van de BRL is het gevolg van de Regeling EPA-W, die is gebaseerd op de COEC-Richtlijn.

ATTENTIE De EPA-W-regeling geldt voor 2018. Na 2018 zijn de eisen mede afhankelijk van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 (nog in ontwikkeling).

8. Ik ben EPA-W-adviseur/-opnemer. Wat betekent de verplichting voor mij?
Uw diploma is sinds 1 januari 2018 twaalf maanden geldig. Binnen die tijd moet u een geaccrediteerde opfrisser volgen. De opfrisser sluit u af met een korte toets. Geaccrediteerde opfrissers staan – zover bekend - op deze pagina van QBISnl. Volgt u geen opfrisser binnen de gestelde termijn, dan vervalt uw registratie op QBISnl. Volgens de Centrale Opleidings- en Examencommissie bent u dan niet meer aantoonbaar vakbekwaam op uw vakgebied. 

NB Bent u geslaagd vóór 1 januari 2017, dan moet u vóór 1 januari 2019 een geaccrediteerde bijscholing volgen.

9. Waarom is een jaarlijkse opfrisser voor de EPA-W-adviseur/opnemer verplicht?
Door het jaarlijks volgen van een opfrisser:
• voldoet u aan de uitbreiding van BRL 9500-01, Energieprestatieadvisering. Het gaat om de kwaliteit van de bepaling die wordt gegeven aan de energieprestatie van het gebouw. De uitbreiding van de BRL is het gevolg van de verplichte Regeling EPA-W, die is gebaseerd op de COEC-Richtlijn. De Regeling EPA-W speelt onder meer in op:
• de steeds hogere verwachtingen die gesteld worden aan de EPA-W-adviseur/-opnemer
• in de praktijk gemaakte fouten
• veranderingen in de regelgeving en innovatieve oplossingen
• het stijgende marktbelang van het Energie-indexinstrument.

ATTENTIE De regeling EPA-W geldt voor 2018. Na 2018 is de invulling van de regeling mede afhankelijk van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 (nog in ontwikkeling).

10. Waar kan ik opfrisaanbod vinden?
Alle geaccrediteerde opfrissers komen, zodra bekend, op QBISnl.nl op deze pagina. U kunt geaccrediteerde opfrissers (straks) ook vinden via bijvoorbeeld de informatiekanalen van opleidingen, kennisinstellingen, brancheverenigingen, bedrijven of vakbeurzen.

11. Wat is QBISnl?
QBISnl is het openbare, onafhankelijke nationale kwaliteitsregister van de (duurzame) bouw- en installatietechniek.

12. Wat is een QBIS-ID?
Uw QBIS-ID is een uniek, persoonsgebonden nummer (vergelijkbaar met een burgerservicenummer). Met een QBIS-ID kunt u uw registratie op QBISnl inzien en de geldigheid van uw examen. U ziet:
• uw behaalde examen(s)
• uw gevolgde opfrissers
• de geldigheid van uw examen. U ziet uw studiepunten (1 punt staat voor een maand) en de einddatum van uw examen
• uw NAW-gegevens.

13. Hoe krijg ik een QBIS-ID?
Staat u geregistreerd op QBISnl (via opleider of examencommissie), dan krijgt u automatisch een mail van QBISnl om uw persoonsgebonden QBIS-ID te activeren. Heeft u geen activatiemail, stuur dan een bericht naar info@qbis.nl.

14. Ik ben mijn activatiemail kwijt. Wat moet ik doen?
Heeft u geen activatiemail, stuur dan een bericht naar info@qbis.nl.

15. Hoe komen mijn punten op QBISnl?
Via uw opleider of examencommissie.

16. Is de geldigheid van mijn examen openbaar?
Nee. Alleen u kunt via uw persoonsgebonden QBIS-ID zien hoe lang uw examen nog geldig is.

17. Ik heb een vraag over het technische systeem van QBISnl.nl. Bij wie kan ik terecht?
Vragen over het systeem van QBISnl kunt u stellen via info@qbis.nl.