Nieuws

03 april 2019

Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

lees meer >>

21 maart 2019

Onze nieuwsberichten staan voortaan op InstallQ.nll

lees meer >>

Alle nieuwsberichten >


Aanmelden nieuwsbrief

Naam

E-mailadres


 

 

Accreditatieprotocol examens

Voor het accrediteren van een nieuw examen worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Indienen accreditatie-aanvraag
Het exameninstituut dient een accreditatie-aanvraag in bij KvINL door het aanvraagformulier in te sturen. Dit aanvraagformulier bevat een onderzoek dat bestaat uit een door het exameninstituut in te vullen checklist. Na binnenkomst van de aanvraag zal deze door KvINL op volledigheid en inhoudelijk worden gecontroleerd.

Tijdspad: maximaal 3 weken.

Stap 2: Beoordeling examen door examencommissie
Om het examen officieel vast te stellen zal deze worden voorgelegd aan de betreffende examencommissie. Deze examencommissie staat onder toezicht van het Centraal College van Deskundigen van KvINL. Op basis van de eindtermen (en bijbehorende toetsmatrijs) zal de examencommissie alle examenvragen beoordelen. 

Tijdspad: ca. 12 weken.

Stap 3: Afronding accreditatie
KvINL informeert de aanvrager schriftelijk over de uitkomst van de accreditatie. Bij een positieve uitkomst zal het examen worden opgenomen in het nationale kwaliteitsregister QBISnl (http://www.qbisnl.nl).

Tijdspad: maximaal 1 week.