Nieuws

03 april 2019

Ter kritiek: BRL9500 Energieprestatieadvisering W en U, ISSO-publicaties 75.1 en 82 en BRL9501

lees meer >>

21 maart 2019

Onze nieuwsberichten staan voortaan op InstallQ.nll

lees meer >>

Alle nieuwsberichten >


Aanmelden nieuwsbrief

Naam

E-mailadres


 

 

Accreditatie examens

Vanaf 2013 kunnen exameninstituten in de installatiebranche een accreditatie krijgen voor examens in duurzame energie. Hiermee geeft de Nederlandse overheid opvolging aan Europese richtlijnen. InstallQ is aangewezen als accreditatie-instelling.

Het gaat om de accreditatie van zogeheten RES-examens. Dergelijke examens richten zich op installateurs van warmwaterketels en verwarmingsketels die hun energie halen uit hernieuwbare bronnen. Onder hernieuwbare bronnen verstaan we onder andere wind, zon, bodemenergie biomassa en warmtepompen.

De eisen waaraan de RES-examen moet voldoen, zijn opgesteld door InstallQ in samenwerking met RVO.NL en vastgesteld door het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen van InstallQ.

Geaccrediteerde examens komen in het QBISnl (http://www.qbisnl.nl), een kwaliteitsregister van de installatie- en bouwsector. In dit openbaar nationaal register worden alle gecertificeerde bedrijven, vakbekwame personen en geaccrediteerde opleidingen uit de installatiebranche opgenomen.

Uw examen accrediteren?

Organiseert u examens over een RES-techniek? Dan kan uw examen in aanmerking komen om te worden geaccrediteerd. 

Om uw examen te accrediteren dient uw examen het accreditatieprotocol te doorlopen. Het accreditatieprotocol bevat een onderzoek dat bestaat uit een door het exameninstituut in te vullen checklist en een beoordeling van het examen door de centrale examencommissie.

Klik hier om uw examen aan te melden voor accreditatie.

Kosten

De kosten voor de initiële accreditatie bedragen € 767,-, ex BTW (niveau 2019) per examen of worden op offerte-basis vastgesteld. U kunt een offerte aanvragen via mail aan: frances.vandenbergh@installq.nl. Wanneer er een aanvullende audit noodzakelijk is kunnen hiervoor aanvullende kosten worden gerekend.

De jaarlijkse herbeoordeling kost € 275,-, ex BTW (niveau 2019).