600.048 consumenten kiezen voor zonnepanelen in 2023 | KVINL.NL

600.048 consumenten kiezen voor zonnepanelen in 2023

600.048 consumenten kiezen voor zonnepanelen in 2023

kvinl

Laatst bijgewerkt

Het gebruik van zonnepanelen in Nederland blijft gestaag toenemen, met het aantal huishoudens dat deze duurzame energiebron omarmt. In 2023 hebben netbeheerders opnieuw een opmerkelijke groei vastgesteld, waarbij het totale aantal woningen met zonnepanelen nu bijna 2,6 miljoen bedraagt, een stijging van ongeveer 30% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Geleidelijke groei gedurende 2023

Hoewel het jaar 2023 een voortzetting van de positieve trend in zonnepaneleninstallaties laat zien, valt op dat de groei gedurende het jaar afnam. Desondanks blijft Nederland Europees koploper met 32% van alle woningen die nu gebruik maken van zonne-energie.

Stimuleren van eigen gebruik

Met de groei van het aantal zonnepanelen neemt ook de noodzaak toe om de opgewekte stroom lokaal te benutten. Momenteel wordt slechts 30-40% van de opgewekte energie thuis verbruikt, wat lokale problemen op het elektriciteitsnet kan veroorzaken. Het stimuleren van eigen gebruik, zoals het opladen van elektrische auto’s en het optimaliseren van energieverbruik tijdens zonnige periodes, kan het net ontlasten.

Kritische blik op salderingsregeling

Hans-Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie bij Netbeheer Nederland, benadrukt de noodzaak om de huidige salderingsregeling te heroverwegen. Het afschaffen van deze regel zou ruimte creëren op de netten voor meer woningen met zonnepanelen. In plaats van het terugleveren van stroom te stimuleren, pleit Oskam voor een stimulans om de opgewekte stroom te gebruiken op momenten van piekproductie.

Recordinvesteringen in Energie-infrastructuur

Naast de groei in zonnepaneleninstallaties blijken ook laadpalen voor elektrische auto’s en warmtepompen bijzonder populair te zijn onder consumenten. Deze trend vraagt om een aanzienlijke upgrade van de bestaande energie-infrastructuur. Netbeheerders anticiperen hierop en investeren tot en met 2026 jaarlijks meer dan 8 miljard euro in de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetten.

Regionale ontwikkelingen in 2023

De investeringen in netverzwaring variëren per regionale netbeheerder, waarbij de groei en aanpassingen in 2023 als volgt werden waargenomen:

NetbeheerderNieuw Toegevoegd (2023)Totaal Aantal% Verandering t.o.v. 2022
Stedin145.000594.698+32
Westland Infra574065.000+9,6
Rendo258913.000+25
Liander202.047966.146+26,4
Enexis240.4461.109.175+27,7
Coteq422617.832+31

Bron: Netbeheer Nederland

Zonnepanelen registreren: een verplichting

Een belangrijk aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de wettelijke verplichting voor consumenten om hun zonnepanelen te registreren. Op www.energieleveren.nl kunnen woningeigenaren en kleine bedrijven hun zonnepanelen registreren. Dit draagt bij aan een stabiel en betrouwbaar energienet, doordat netbeheerders inzicht krijgen in de locatie en capaciteit van zonnepanelen op daken.

Dit artikel is geschreven door: kvinl

Website