Werkgroep start met update van de BRL 6010 voor legionellabeheersing

17 maart 2017

De beoordelingsrichtlijn BRL 6010 voor Legionellepreventieadvisering is toe aan een update. Dit is een noodzakelijke activiteit, zo eens in de vier á...

lees meer >>

Nieuwe BRL 6000-10AB ‘Ontwerpen en installeren ventilatievoorzieningen’ verschenen

17 maart 2017

Begin dit jaar ging de nieuwe BRL 6000 deel 10AB ‘Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang’ van...

lees meer >>

Nieuwe update Waterwerkbladen beschikbaar

07 maart 2017

Naast de eerste set met herziene Waterwerkbladen (update december 2015) is nu ook de tweede set met herziene Waterwerkbladen (update januari 2017)...

lees meer >>

Wijziging verlenging overgangsperiode BRL 9500-01

23 februari 2017

Op 3 november jl. heeft KvINL u geïnformeerd over de aanpassing van de BRL 9500-01 voor het NL-EPBD®-procescertificaat ‘ENERGIE-INDEX, BESTAANDE...

lees meer >>

Voorinschrijving erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW)

17 januari 2017

Steeds meer mensen willen langer thuis blijven wonen. Het overgrote deel van de woningen beschikt echter niet over de voorzieningen die dit mogelijk...

lees meer >>

BRL 6000 deel 10AB “Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang” per 1 januari 2017 bindend verklaard

16 januari 2017

KvINL heeft met instemming van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) de nieuwe versie BRL 6000 deel 10AB “Ontwerpen en installeren van...

lees meer >>

Vanaf 2019 wettelijk verplichte erkenningsregeling voor aanleg en onderhoud cv-installaties

20 december 2016

KvINL en Sterkin verheugd over verplichte regeling cv-installaties

lees meer >>

Webinar over aantoonbare kwaliteit groot succes

22 november 2016

Kwaliteit aantoonbaar maken, is een cruciaal onderdeel van de nieuwe bouw- en installatiepraktijk. Twee actuele ontwikkelingen die daarmee te maken...

lees meer >>

Berichtgeving kritieklegging EVI 2017: Algemene Erkenningsregeling voor Installateurs inclusief de specifieke Erkenningsregeling “Langer zelfstandig thuis wonen”

09 november 2016

Erkenningsregeling Voor Installateurs (EVI 2017) voor kritiek beschikbaar

Het Centraal College van Deskundigen KvINL (CCvD) heeft per 4 november 2016...

lees meer >>

De BRL 9500-01 is bindend verklaard

03 november 2016

De BRL 9500-01 voor het NL-EPBD®-procescertificaat ‘ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN’ is aangepast en bindend verklaard door KvINL per 21 oktober...

lees meer >>