Hoe gaat het met de wettelijke regeling voor installateurs gastoestellen?

16 november 2017

KvINL en Sterkin hopen dat met een nieuw kabinet nu snel stappen gemaakt kunnen worden om tot een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor gas te...

lees meer >>

Regeerakkoord 2017 ook van belang voor u als installateur

11 oktober 2017

KvINL is van mening dat het Regeerakkoord 2017 van een dusdanig belang voor de installateurs  is, dat zij deze graag via onze website onder de...

lees meer >>

BRL 6000-21/00 Ontwerpen, Installeren en Beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen en het beheren van Bodemenergiesystemen, is per 1 september 2017 door KvINL bindend verklaard

03 oktober 2017

KvINL heeft met instemming van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) de nieuwe versie van de BRL 6000-21/00 Ontwerpen, Installeren en Beheren...

lees meer >>

Ter kritiek: Raamwerk voor de erkenningsregeling 2.0 - KvINL & Sterkin

20 juli 2017

Geacht KvINL en/of Sterkin erkend installatiebedrijf,

lees meer >>

Wijzigingsblad BRL 6000 deel AB is bindend verklaard

23 mei 2017

Het Wijzigingsblad WB 6000, deel AB d.d. 30 maart 2017 behorende bij de BRL 6000-AB “Ontwerpen en installeren van installaties – algemeen deel” is met...

lees meer >>

Erkenningsregeling Woningventilatiesystemen klaar voor nieuwe wetgeving

23 mei 2017

Als straks de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WkB) van kracht is, is de bouwer samen met contractpartners waaronder de installateur...

lees meer >>

Gratis Webinar over kwaliteitsborging Woningventilatiesystemen

18 april 2017

ISSO en KvINL helpen installatiebedrijven zich voor te bereiden op wetswijzigingen, zoals de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Met deze wet, die...

lees meer >>

Een verrassende samenwerking? Niet echt.

05 april 2017

Soms kan een klein duwtje genoeg zijn om een mooie ontwikkeling in gang te zetten. Zo waren er de afgelopen paar jaar al incidenteel gesprekken tussen...

lees meer >>

Ter kritiek BRL 6000 – Bijzonder Deel 21/00 inzake Bodemenergiesystemen

05 april 2017

Het Centraal College van Deskundigen KvINL (CCvD) heeft per 30 maart 2017 de BRL 6000 – Bijzonder Deel 21/00 "Ontwerpen, Installeren en Beheren van...

lees meer >>

Werkgroep start met update van de BRL 6010 voor legionellabeheersing

17 maart 2017

De beoordelingsrichtlijn BRL 6010 voor Legionellepreventieadvisering is toe aan een update. Dit is een noodzakelijke activiteit, zo eens in de vier á...

lees meer >>