Nieuws

11 oktober 2017

Regeerakkoord 2017 ook van belang voor u als installateur

lees meer >>

03 oktober 2017

BRL 6000-21/00 Ontwerpen, Installeren en Beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen en het beheren van Bodemenergiesystemen, is per 1 september 2017 door KvINL bindend verklaard

lees meer >>

Alle nieuwsberichten >


Aanmelden nieuwsbrief

Naam

E-mailadres


 

 

Accreditatie examens

Vanaf 2013 kunnen exameninstituten in de installatiebranche een accreditatie krijgen voor examens in duurzame energie. Hiermee geeft de Nederlandse overheid opvolging aan Europese richtlijnen. KvINL is aangewezen als accreditatie-instelling.

Het gaat om de accreditatie van zogeheten RES-examens. Dergelijke examens richten zich op installateurs van warmwaterketels en verwarmingsketels die hun energie halen uit hernieuwbare bronnen. Onder hernieuwbare bronnen verstaan we onder andere wind, zon, bodemenergie biomassa en warmtepompen.

De eisen waaraan de RES-examen moet voldoen, zijn opgesteld door KvINL in samenwerking met RVO.NL en vastgesteld door het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen van KvINL.

Geaccrediteerde examens komen in het QBISnl (http://www.qbisnl.nl), een kwaliteitsregister van de installatie- en bouwsector. In dit openbaar nationaal register worden alle gecertificeerde bedrijven, vakbekwame personen en geaccrediteerde opleidingen uit de installatiebranche opgenomen.

Uw examen accrediteren?

Organiseert u examens over een RES-techniek? Dan kan uw examen in aanmerking komen om te worden geaccrediteerd. 

Om uw examen te accrediteren dient uw examen het accreditatieprotocol te doorlopen. Het accreditatieprotocol bevat een onderzoek dat bestaat uit een door het exameninstituut in te vullen checklist en een beoordeling van het examen door de centrale examencommissie.

Klik hier om uw examen aan te melden voor accreditatie.

Kosten

Aangezien de trajecten voor accreditatie van examens divers zijn, is KvINL genoodzaakt om per accreditatietraject voor een examen een aparte offerte aan te bieden voor de initiële accreditatie. U kunt een offerte aanvragen via info@kvinl.nl. De jaarlijkse herbeoordeling kost € 264,-, ex BTW (niveau 2017).