Eindtermen en controledocumenten

Bij de accreditatie van opleidingen en examens staan de nationale eindtermen centraal. Het Centraal College van Deskundigen van KvINL heeft deze eindtermen vastgesteld. Binnen deze eindtermen is het minimale kwaliteitsniveau van de opleidingen en examens voor een bepaald vakgebied vastgelegd.

Maak onderstaand een keuze voor een RES-techniek voor het inzien van de eindtermen van de onderliggende specialismen:


    EPA-eindtermen